Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, January 31, 2017

coffee break

coffee break--
the water cooler starts
to heat up
***Melcichon
Jan 31, 2013

Sunday, January 29, 2017

Ay, Gali!

Ay, Gali!
ni Melchor F. Cichon

Parihong librarian sanday Awe ag si Ambeth sa library. Pagkasayod ni Awe nga manunueat si Ambeth, gin-amigo nana na. Kon may daea imaw nga tinapay hay permi nana nga ginataw-an. Kon oras it break hay gusto gid nana nga magdungan sa pagpamahaw kay Ambeth agod maestorya ra nana. Pagkasunod nga mga inadlaw hay ginpangabay nana si Ambeth nga obrahan imaw it monthly report ag kon ano pa man nga paper works. Ginabinuligan man imaw ni Ambeth. Sangka adlaw, nagtunog ro alarm. May sunog sa pihak ku andang opisina. Bangud putoe ra tuo nga siki ni Ambeth, indi imaw kadaeagan. Hasayran man ra ni Awe. Pagkabati ni Awe nga may sunog, gulpi imaw nga dumaeagan paagto sa pinakamaeapit nga hagdan. Owa gid nana ginbuligan si Ambeth sa pagguwa sa andang opisina. Mayad ay ona pa si Aiza ag si Apple, anda nga gin-agubayan si Ambeth.
Tag igto eon sanda sa karsada, ginpaeapitan si Ambeth ni Awe. Hakita ni Awe nga ginbuligan si Ambeth nanday Aiza ag ni Apple. Ginpangutana ni Awe kon ano ro ginhambae nanday Aiza ag ni Apple kana. Naghambae si Ambeth nga, “Paeayuan ko kuno ikaw ay mayad ka eang kuno kon may kinahangean ka.”

Saturday, January 28, 2017

Si Mangtas ag si MasuesogSi Mangtas ag si Masuesog
ni Melchor F. Cichon
January 29, 2017


Gahangus-hangos  si Masuesog, nga sangka eanggam,  sa pag-abot nana sa andang kuta, ag eagi-eagi hay nagbantala imaw nga una si Mangtas nga kuring sa baeay nanday Tay Itsong kon siin sanda permi gapanakaw it karne ag isda. Kon owa eagi-agi kuno imaw ka alagwa, sigurado gid nga nautod sa ueo.
   Busa nagtawag dayon it emergency miting ro mga eanggam agod makausoy sanda it paagi kon paalin sanda makapaeagiw kay Mangtas.
    May nagsuhisyon nga kon mahigtan eang kunta it kiling-kiling sa liog ni Mangtas hay masayran eagi-agi nanda kon una si Mangtas ag makapaeayo eagi sanda. Pero kon sin-o ro mahigot sa liog ni Mangtas hay ruyon ro andang mabahoe nga problema.
May naghambae nga kon paalin nanda mahigot ro kiling-kiling sa liog ni Mangtas. Hambae nana nga manakaw sanda it karne-baboy ag ihag-om nanda ra sa Tanduay agod kon kan-on ra ni Mangtas  hay mahilong imaw.
May isaea pa gid nga eanggam ro naghambae nga may hakita imaw nga kiling-kiling sa baeay ni Baby Saring.  Pwede kuno nana ra nga mabueo.
Gintunga ni Masuesog ro anang kaibahan.  Ro sangka grupo hay manakaw it karne-baboy sa kaeapit baeay ni Tay Itsong. Ag ro sambilog pa nga grupo hay manakaw it kiling-kiling sa baeay nanday Baby Saring.
Tag kumpleto eon ro anda nga gamit, gin-eunob nanda it sangka adlaw ro karne-baboy sa Tanduay ag pagkagabii hay ginbutang nanda sa idaeum it bag-ong ginplorwakan nga lamesang kaean-an nanday Tay Itsong.  Ginbilin nanda ro kiling-kiling sa may pwertahan it kusina. 
 Sumaka dayon sanda tanan sa kisame it baeay ni Tay Itsong.
Ginlingling  ku mga eanggam kon ginapaeapitan eon ni Mangtas ro andang paon.   Owa magbuhay hay  ginpaeapitan gid man ni Mangtas ro andang paon. Ana ra nga ginsimut-simutan.  Mangan-angan hay hataeupangdan nanda nga gahapay-hapay si  Mangtas ag natumba.
Dali-dali nga nanaog si Masuesog ag ginbuoe ro kiling-kiling.  Dahan-dahan imaw nga nagtikang paeapit kay Mangtas, ugaling tag mga sang dangaw eon lang imaw kay Mangtas hay hadanlog imaw ag nagtunog ro kiling-kiling.
Nagbungkaeas si Mangtas ag hakita nana si Masuesog. Gulpi nana ra nga gindakmae sa liog. Ag naghambae:  “Haugman ko man eagi nga iya kamo ag hakita ko man nga nagbutang kamo it paon riya. Eaum ninyo siguro nga kan-on ku rayang karne-baboy, ano?  Sa mga Muslim, nga katuead ko,  owa kami gakaon it karne-baboy, apang manami usangon ring ueo.”Tuesday, January 24, 2017

Karimlan

Karimlan
Ni Melchor F. Cichon

Hindi lang
Maputik at madulas
Ang ating mga daan,
Kundi mapula-pula pa,
Dahil sa mga dugong dumanak
Mula sa mga tirahang tinokhang
At sa mga taong nakatsinelas sa daan.
Ito marahil ang gilid
Ng sinasabing:
“I am sorry”
at “I apologize”
Sa mga nabuwal
Na walang kaalam-alam sa druga.
Samantala….
Habang naghahalakhakan ang mga diyos-diyosan
Ng mga druga,
Tuloy-tuloy ang pagluluha at pagdarasal.

Sunday, January 22, 2017

Haiku: The Cool Breeze

the cool breeze
over the mountains
along the zigzag highway
Melcichon
Jan 22, 2012

Wednesday, January 18, 2017

No, Conchitina

No, Conchitina
by Melchor F. Cichon
January 18, 2017

No!
Your skin
Is not the only earth.
It is the only heaven.

The constellation
That we saw together
Disappeared
As we flew
To the roof top of our skies.
And when we explored
Your ocean together,
We saw nothing
Between our grasps.
We only felt
The intensity
Of our currents.
And we got lost!
We even forgot
To mark the territory
We had passed through.
We were too busy
Reaching for the heaven again
And then we walked down leisurely
On the grass
Together.

Monday, January 16, 2017

Flash Fiction: Oooops!

Ooops!
Ni Melchor F. Cichon*

Bar tender si Mila sa Bestro Bar sa Diversion Road.
Ginpalapitan siya ni Rico, isa ka suki sg Bestro.
“Mila”, hambal ni Rico, “idul-ong ta na lang sa inyo, may kotse ako.”
“Salamat.  Basta promise  no touching, touching ha.”
“OK!”
Nagpungko si Mila sa front seat.  Ginpaandar ni Rico ang kotse.
“Mila, may boyfriend ka?”
“Siyempre!”
“Taga-diin?”
“Secret!”
“Ikaw?”
“Wala!”
“Ti, sin-o ginahulat mo?”
“Ikaw!”
“Ooops!  Taken na ‘ko?”
“Kasal kamo?”
Ginkaptan ni Rico ang kamot ni Mila.
“Galing,” hambal ni Mila, “may two-year old baby boy na ako.”
“Really?” 
Naghipos ni Rico hasta makalab-ot sila sa balay ni Mila.

*gumamilacruz@yahoo.com


I Apologize

"I apologize--"
stepping on human rights
"I am sorry"
***Melchor F. Cichon***
January 16, 2017

Dr. Jose Rizal's Monument

Dr. Jose Rizal's monument--
looking on a blooded
rallyist's slipper
***Melchor F. Cichon***
January 16, 2017

Luwa

Pagkamatay ni Bin Laden
Sa mga baril ni Uncle Sam
Naghinugyaw ro kalibutan
Pero ro terorismo owa pa mapukan.
***Melchor F. Cichon, May 5, 2011
Luwa 11
Damuea gid ring oling,
Baskuga gid ring tamboe
Agud mag-abo ro hilong
Nga paeas-anon ni Sr. Sto. NiƱo.
***Melchor F. Cichon

Sunday, January 15, 2017

Tamilok


Nag-agto ako sa Kalibo Eco-Park,
Sa tamilokan ako eumagpak;
Indi ako makatueon-tueon maski sambilog,
Owa ko gali masawsaw sa eanggaw.
***Melchor F. Cichon***
January 13, 2017

Saturday, January 14, 2017

Pangamuyo Kay Patron San Isidro, revised

Pangamuyo Kay Patron San Isidro Labrador
ni
Melchor F. Cichon
April 7, 2017


Ginahigugma namon nga Patron San Isidro Labrador,
Hantop gid sa among tagipusuon ro pagpapasaeamat namon Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku among kaeanasan,
Ku among kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Ginahigugma namong Patron San Isidro Labrador ,
Abu gid ro among pagpasaeamat Kimo
Ay bangod sa pagbulig Mo, Patron San Isidro Labrador,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa it Lezo
Ag nagtimgas ro mga pananum namon,
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong,
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa amon nga mga kaeanasan,
Sa amon nga mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay.
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa’t katapusang pagbulig
Ninyo Santo San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.
 

***********

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
ni Melchor F. Cichon
March 27, 2017, 5:30 p m.

Ginahigugma namon nga Patron, San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Ginahigugma namon nga Patron San Isidro,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo
Ay bangod sa pagbulig Mo, Patron San Isidro,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa it Lezo
Ag nagtimgas ro mga pananum namon,
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mains, baeatog,
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa amon nga mga kaeanasan,
Sa amon nga mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay.
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa’t katapusang pagbulig
Ninyo Santo San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.


*****************

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
Melchor F. Cichon
January 14, 2017
revised, March 27, 2017, 5:00 p m.

Mahae nga Makaako,
Paagi sa amon nga Patron nga si San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Mahae nga Ginuo,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo,
Paagi sa amon nga Patron na si San Isidro,
Ay bangod sa pagbulig Mo, Ginuo,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa’t Lezo
Ag nagatimgas ro mga pananum namon
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong.
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa mga kaeanasan,
Sa mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay,
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa't katapusang pagbulig
Ku amon nga Patron nga si San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.
***

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
Melchor F. Cichon
January 14, 2017

Mahae nga Makaako,
Paagi sa amon nga Patron nga si San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Mahae nga Ginuo,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo,
Paagi sa amon nga Patron na si San Isidro,
Ay bangod sa pagbulig Mo, Ginuo,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa’t Lezo
Ag nagatimgas ro mga pananum namon
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong.
Kamote, saging, balinghoy 
Ag iba pa nga mga produkto 
Sa mga kaeanasan,
Sa mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay,
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa't katapusang pagbulig 
Ku amon nga Patron nga si San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.