Total Pageviews

Search This Blog

Loading...

Tuesday, August 04, 2015

Sulat Mula Kay G.Virgilio Almario, re conference in Cebu

 NCCA
WIKA NG KULTURA AT AGHAM INK.
KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
PAMBANSANG KOMISYON PARA SA KULTURA AT MGA SINING
31 Hulyo 2015

G. MELGHOR CTCHON
Blk. 52 Lot 32 Brgy. Bolilao
Mandurriao, Lungsod lloilo

Mahal na Ginoong Cichon:

Malugod naming ipinababatid na isa kayo sa mga napiling maging kalahok sa Pambansang
Oryentasyon sa Panitikan ng Filipinas sa 3-4 Setyembre 2015, 8:00 nu-5:00 nh sa
Buttenbruch Hall, University of San Carlos, Lungsod Cebu.
Ang kumperensiya na ito ay itinataguyod ng Wika ng Agham at Kultura lnk. (WIKA),
Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining o NCCA, at Komisyon sa Wikang Filipino
(KWF) sa pakikipagtulungan sa University of San Carlos. Layunin nit6ng: matdsa ang
kasalukuyang listahan ng babasahfng pampanitikan at paraan ng pagtuturo ng mga ito sa
elementarya at hay-iskul; maglatag ng isang pangkalahatang framework sa pamimili ng mga
akdang pampanitikan, at sa paraan ng pagtuturo nit6, na angkop sa pagkatuto ng mga magaaral
tungkol sa panitikan at kulturang Filipino; at bumuo ng mungkahing may nilalamang
pampanitikan sa kurikulum ng Filipino sa elementarya hanggang hay-iskul.
Ang naturang kumperensiya ay nakabukds lSmang sa maliit na grupo ng imbitado na pinili ng
KWF at WIKA. Napili kayo dahil naniniwala kami sa inyong kakayahan na malaki ang
maitutulong ninyo sa pagkamit ng layunin nit6. Bilang kalahok, Inaasahan sa inyo na punan
ang kalakip na template ng mga akda na dapat mapabilang sa teksbuk ng Filipino sa K-I0.
Maaari kayong makipag-ugnayan sa numerong nasa ibaba para sa soft copy ng template.
lnaasahan itong maisumite sa 21 Agosto 2015. Maaari itong i-email sa
jinghinampas@gmail.com o einzoely0S@gmail.com. Hinihiling din namin na magdala ng kopya
ng akda, lalo na kung mahirap itong hanapin, sa araw ng kumperensiya.
lpinababatid din namin na sasagutin ng tagapangasiwa ang inyong pamasahe, akomodasyon
mula 2-4 Setyembre 2015 at pagkain sa tatlong araw. Maaari ding gamitin ang liham na ito
bilang opisyal na imbitasyon para sa inyong wastong pagpapaalam sa awtoridad.
Hihintayin namin ang inyong tugon sa aming paanyaya bago o sa 11 Agosto 2015. Kung
mayroon kayong tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kina Lourdes Z. Hinampas
(0928-3485-87010932-6348-72110915-6620410, jinghinampas@gmail.com) at Einzoely
Agacaoili (0935-3311577, einzoelyO8@gmail.com) o tumawag sa (02)708-69721 (02)736-252|ok.105.

lnaasahan namin ang inyong pagpapaunlak sa aming hiling, at nagpapasalamat kami sa inyong
patuloy na tangkilik sa wikang Filipino.

VIRGILIO S. ALMARIO, N.A.
Tagapangulo, KWF

Sumasainyo,

Friday, July 03, 2015

Wednesday, June 24, 2015

Sunday, June 21, 2015

My Father


 • My Father
  Melchor F. Cichon
  June 21, 2015, Father's Day

  I never had a chance to greet my father a Happy Father's Day. Not because I did not meet him or had not lived with him. It's because at that time, in the early 1960s, this so-called Father's Day, was not that popular yet. In fact, we never knew there was this Day. I knew it when I already have my own grandchildren, and my father had died more than half a century ago.

  But I have a happy memory with my father.

  He was the first Lezonian Municipal Treasurer of our town, Lezo, Aklan.

  On Sundays, Tatay and I would go fishing in Maeara, a man-made lake in Sta. Cruz, Lezo,
  Aklan. Or in Aklan River. I would be in charge of looking for earthworms as our fishing baits.
  After our fishing adventure, Tatay would always set aside a few pieces of puyo or pantat for his sumsuman with his tuba drinking friends. The rest of our catch would be cooked by my elder sister, Ramona, or by my mother, usually with coconut milk.

  We called it pinayukang puyo. Oh, I loved it.

  When my birthday would come, I would ask my father some amount of money to buy puto at Nay Diday's house. If not, I would buy it in our public market. You know how much? Five centavos for a slice of puto. At that time, the price of one bottle of Coke cost ten centavos, while a ganta of white rice cost sixty centavos!

  Because of poverty, my brothers had to go to Zamboanga City, where eventually where I took my secondary education.

  One good thing about my father is that, he never spank me nor shouted at me despite of my misadventures. I also never heard him shouting at my mother. And he did his best to make us all professionals.

  It was from my father's character that I eventually coined this saying: Raise your voice and your dignity is lowered.

  Unfortunately, one of my elder brothers died while I was in high school. And so my other elder brothers sent a telegram to my father informing him of the sad news. And when he read it, he was shocked. He collapsed and never recovered from it. He died three days after the death of my elder brother, Alfring.

  My acquaintanceship with my father was not that long enough, but I always treasure his inspiring character.
 • Hyde Relampago happy father's day , tay melchor !
  Unlike · Reply · 1 · 2 hrs
 • Christie Alforte Happy Father's Day,Uncle!
  Unlike · Reply · 1 · 1 hr
 • Ma Rhona Pelasol Beriales Happy father's day Ninong!
  Unlike · Reply · 1 · 1 hr
 • Florencia Cichon Beltran Happy Fathers Day Nong!
  Unlike · Reply · 1 · 44 mins

Saturday, June 20, 2015

Aiza B. Beso


PutoePutol

May kanang paang
putol
sa tambakan
ng basura.
Naka-Nike.

Dinampot
ng basurero.
Kumatas
ang dugo.

Umiling-iling
ang basurero’t
bumulong, “Sayang,
wala na namang kapares.”

Putoe
Ni  Michael M. Coroza​
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon.

May tuong siki
putoe
sa tambakan
it basura
Naka-Nike.

pinueot
it basurero.
tumabilis
ro dugo.

Lumingo-lingo
ro basurero
ag humutik, "Kanugon
owa eon ma't kapares".

Wednesday, June 17, 2015

Monday, June 08, 2015

Election Time

election time--
again, the lies machine
in full swing
***Melchor F. Cichon.
June 8, 2015