Total Pageviews

Search This Blog

Loading...

Monday, July 21, 2014

White Rose

White Rose--
he feels the breeze
as he finds his grail
***Melcichon
July 21, 2014

Friday, July 18, 2014

Writing a Tanka

writing a tanka
for our diamond anniversary
but a mosquito
was busy swimming
in my cup of coffee
***Melcichon
August 28, 2013

Like A White Rose


Thursday, July 17, 2014

3:00 p.m. Shadow

3:00 p.m. shadow--
the weight of his hanging body
on a branch
***Melcichon
July 17, 2014

Reminding Her

reminding her of her promise--
she mellowed down
her voice
***Melcichon
July 16, 2014

Tuesday, July 15, 2014

Golden Grains

golden grains--
she holds my hand
as we pass through the ricefield
***Melcichon, July 15, 2014

Limog it Sangka Ati

Limog it Sangka Ati
Ni Melchor F. Cichon

Maeapad nga kaeanasan rang hasayran.
Owa’t eabot ro mga kabukiran
Kon siin ako libre gapangayam.
Nakapaligos man ako sa Akean
Bag-o pa man kaabot ro mga putian.
Nagapailig ako it botong halin sa bukid
Hasta sa Kalibo kon siin rang gamut ginabaylo
Sa asin, sa ibis, sa dayok nga madaea ko
Sa amon nga maeamig nga baryo.
Pero pag-abot it mga putian,
Rang kalibutan hay gin-islan:
Bukon eon kuno ako ro dag-ana
It mga kaeanasan ag mga kabukiran.
Indi eon kuno ako makakaingin,
Indi man kuno ako makapangaeam
Kon siin rang mga kagueangan natawo
Ag kon siin man ako natawo.
Kon tueokon mo ako maskin ano kataeum,
Indi magbaylo rang kueong nga buhok
O rang itom nga panit.
Paris kimo, kon indi mo ako pagbatunon nga tawo
Indi man ako mabaylo.
Rang kanta maskin ano ka baskog
O maski ano kanami
Indi mo man gihapon pagpamatian
Ay imo man lang nga ginabungoe-bungoean.
May aton man kuno nga gobyerno
Agod ro tanan hay taw-an it katarungan;
Pero ham-at kon kami gusto magsueod sa mga istablisimento
Indi pa ngani kami kaabot sa gate ginatabog eon kami it mga guard.
May aton man kuno nga mga laye
Agod ro tanan hay may kaginhawahan;
Pero ham-at ro iba may bugas, may suea
Samtang kami katueok eang?

Sunday, July 13, 2014

Morning After

morning after--
he plants his seeds
in a virgin forest
***Melcichon, July 13, 2014

Monday, July 07, 2014

Tuesday, July 01, 2014