Total Pageviews

Search This Blog

Loading...

Tuesday, July 29, 2014

Melchor F. Cichon: A Profile

MELCHOR FRANCISCO CICHON was formerly the Head, College of Fisheries and Ocean Sciences Library, U.P. Visayas, Miag-ao, Iloilo. After his retirement from U.P. V., he worked as a librarian in a private college, Great Saviour College, Iloilo City, and then transferred to St. Therese-MTC Colleges, La Fiesta Site, Molo, Iloilo City, where he is also the Library Head.

Mr. Cichon was born in Sta. Cruz, Lezo, Aklan on April 7, 1945, and was educated at the University of the Philippines where he obtained his Certificate in Fisheries, Certificate in Governmental Management, Master in Management, and Master in Library Science. He used to teach management courses at the College of Management, U.P. Visayas, Iloilo City. He took his Bachelor of Science in Education, major in Library Science and minor in English at the Manuel L. Quezon University, Manila.

His works include Ham-at Madueom Ro Gabii (Bakit Madilim ang Gabi? ), 1999;Philippine Oddities, Love Can Find a Way and Other Proverbs on Love; Haiku, Luwa and Other Poems by Aklanons edited by Melchor F. Cichon, Edna Laurente Faral, and Losally R. Navarro , 2005. His other works include Matimgas nga Paeanoblion: anthology of poems written by Aklanons (2011); The 32 Best Aklanon Poets, 2009; and Siniad-Siad nga Kaeangitan (Strips of Heavens), a collection of Akeanon poems, 2012. 

His colleagues call him as the Father of Aklanon Literature.

He maintains two literary blogs: Aklanon Literature Archive (http://aklanonliarchive.blogspot.com, and Dawn to Dawn, (http://anahawleaf.blogspot.com), where his literary works are posted.

His awards: First prize, first Home Life poetry contest,1994. First Aklanon CCP grantee for Aklanon poetry in 1994. Third prize, Sentro Ng Wikang Filipino, U.P., essay writing contest, 1994; 2nd prize (Aklanon category) and 3rd prize (Filipino category), National Commission for the Culture and the Arts poetry contests; 3 rd prize in Hari/Hara Sang Binalaybay (King /Queen of Poetry), 1998 poetry contest sponsored by U.P. in the Visayas Sentro ng Wikang Filipino; 1st prize in a regional poetry writing contest sponsored by the Sentro Ng Wikang Filipino, U.P. in the Visayas, Iloilo City, February 22, 2002. On August 25, 2001, he was a recipient of the 2001 Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas Award presented to him by the Unyon ng mga Manunulat sa Filipinas (UMPIL).---August 26, 2003

Sunday, July 27, 2014

Brown Out

brown out---
wet
match sticks
***Melcichon
May 23, 2014

Paeaabutong Limog

Paeaabutong Limog
Ni Teo S. Baylen
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
July 27, 2014


Paagtuna ring pini-ino igto
Sa madugong daean ku atong siglo;
Masub-eang mo ro sangka panahon
Nga gapaagto riya nga may daeang pilang pangutana.
Raya baea ro eugta nga paeanoblion ko
Nga gina-estaran it kaeayo ag taeum?
Raya baea rang paeanoblion nga akong araduhon
Nga sang tumpok nga abo ag gangangang eueobngan?
Raya baea ro kalibutang binutong kon siin
It kariton ku inyong Tikong Pag-ugwad?
Raya baea ro bunga it Arte ag Sensya?
Raya baea ro paeanoblion nga sibilisasyon?
Ruyon baea ro patag ag rato baea ro bukid
Nga akong maabutang uling eon ag tuod?
Raya baea ro katapusan ku katuyuan it Ginoo
Tag ro unang tawo hay abutan it piko?
Ruyon baea ro bukid nga owa't natumpok
Kundi mga bagoe it mga kaigbataan?
Binaog ku inyong balang makakamatay
Ag owa't hilamon nga makaugat?
Hub-eas ag gutom, maeang piniino,
Kapaslawang pagsaling ag gubang pag-eaum,
Raya baea ro akong paeanobliong mabuoe
Nga haaywan ku inyong taeamnan ag sumpa?
O mga pumueoyo ku rayang siglo
Nga baeasueon it mga inapo;
Ano sa paeabuton ring isabat
Sa pagbasoe ku mga masunod kimo?

Friday, July 25, 2014

Morning Glory

morning glory--
suddenly
a dark cloud passes by
***Melcichon
July 25, 2014

Monday, July 21, 2014

White Rose

White Rose--
he feels the breeze
as he finds his grail
***Melcichon
July 21, 2014

Friday, July 18, 2014

Writing a Tanka

writing a tanka
for our diamond anniversary
but a mosquito
was busy swimming
in my cup of coffee
***Melcichon
August 28, 2013

Like A White Rose


Thursday, July 17, 2014

3:00 p.m. Shadow

3:00 p.m. shadow--
the weight of his hanging body
on a branch
***Melcichon
July 17, 2014

Reminding Her

reminding her of her promise--
she mellowed down
her voice
***Melcichon
July 16, 2014

Tuesday, July 15, 2014

Golden Grains

golden grains--
she holds my hand
as we pass through the ricefield
***Melcichon, July 15, 2014

Limog it Sangka Ati

Limog it Sangka Ati
Ni Melchor F. Cichon

Maeapad nga kaeanasan rang hasayran.
Owa’t eabot ro mga kabukiran
Kon siin ako libre gapangayam.
Nakapaligos man ako sa Akean
Bag-o pa man kaabot ro mga putian.
Nagapailig ako it botong halin sa bukid
Hasta sa Kalibo kon siin rang gamut ginabaylo
Sa asin, sa ibis, sa dayok nga madaea ko
Sa amon nga maeamig nga baryo.
Pero pag-abot it mga putian,
Rang kalibutan hay gin-islan:
Bukon eon kuno ako ro dag-ana
It mga kaeanasan ag mga kabukiran.
Indi eon kuno ako makakaingin,
Indi man kuno ako makapangaeam
Kon siin rang mga kagueangan natawo
Ag kon siin man ako natawo.
Kon tueokon mo ako maskin ano kataeum,
Indi magbaylo rang kueong nga buhok
O rang itom nga panit.
Paris kimo, kon indi mo ako pagbatunon nga tawo
Indi man ako mabaylo.
Rang kanta maskin ano ka baskog
O maski ano kanami
Indi mo man gihapon pagpamatian
Ay imo man lang nga ginabungoe-bungoean.
May aton man kuno nga gobyerno
Agod ro tanan hay taw-an it katarungan;
Pero ham-at kon kami gusto magsueod sa mga istablisimento
Indi pa ngani kami kaabot sa gate ginatabog eon kami it mga guard.
May aton man kuno nga mga laye
Agod ro tanan hay may kaginhawahan;
Pero ham-at ro iba may bugas, may suea
Samtang kami katueok eang?