Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 09, 2018

Poem, Ro Mga Banwa It Aklan

While waiting for a friend in Kalibo, I thought of writing a poem to help our Aklanon pupils easily remember the 17 towns of Aklan. Here is the outcome. It can be sung with the Bahay Kubo tune.

Ro Mga Banwa It Aklan
by Melchor F, Cichon
December 8, 2019


Ro probinsya it Aklan
May desisyeteng banwa.
Tanan ra manami agtunan.

Altavas, Balete, Batan, ag Banga.

Ibajay, Kalibo, Buruanga.
Lezo, Libacao, Madalag, Makato,
Malay, Malinao ag Navas.

May tatlo pang banwa.
Tanan ra masadya
New Washington, Tangalan, Numancia.

Saturday, November 10, 2018

Antonyms

Antonym 2
Melchor F. Cichon
Nov. 10, 2018

Ang Tatay ko,
Kung nasa kampo,
Brigadier General siya doon.
Pero kung nasa bahay,
Ang Nanay ko
Ang Commander-in-Chief.

Tuesday, October 30, 2018

Children poetry, Antonyms

Antonym 1
Ni Melchor F. Cichon
Oct. 30, 2018

 Si Tatay ro gaeaba.
Si Tatay ro gaplansa.
Si Tatay ro gatug-on.
Si Nanay ro gakaon.
Si Nanay ro gatong-it.
Si Nanay ro gamahjong.


Antonym 2
Melchor F. Cichon
Nov. 10, 2018

Ang Tatay ko,
Kung nasa kampo,
Brigadier General siya doon.
Pero kung nasa bahay,
Ang Nanay ko
Ang Commander-in-Chief.


Antonym 3 Rang Nanay si Felipe
Melchor F. Cichon
Oct. 23, 2018

Gahiyom-hiyom ako kon una ako sa baeay
Kapin pa gid kon una si Nanay ag si Tatay.
Rang Tatay gali si Annie,
Ag rang Nanay si Felipe.


Antonym 4
Melchor F. Cichon
Nov. 10, 2018


Maestro rang Tatay.
Pero ko
n una imaw sa baeay
Ginalekturan imaw ni Nanay.


Antonym 5
Ili-ili tueog anay,
Owa riya ring Tatay.
Igto imaw sa pangaywa nana nga baeay.
Ag sa mahjongan ro imong Nanay.

Ili-ili tulog muna,
Wala rito ang iyongTatay.
Doon siya sa pangalawa niyang bahay.
At sa mahjongan ang iyong Nanay.

Melchor F. Cichon.
Nov. 22, 2018

Sunday, October 21, 2018

Children Rhyme, Isaea, Daywa, Tatlo

Isaea, Daywa, Tatlo
ni Melchor F. Cichon
Oct. 21, 2018

Isaea, Daywa, Tatlo,
Rang Tatay maestro.
Pero kon sa among baeay,
Ro maestra si Nanay,
Ro estudyante si Tatay.

Children Poetry, Itsong Palitong

Itsong Palitong

Itsong Palitong
Nahueog sa bubon.
Umagi ro paka,
Nagkaea-kaea.
**Melchor F. Cichon
Oct. 21, 2018

Poem, Gusto Ko Gid Koronahan

Gusto Ko Gid Koronahan
Melchor F. Cichon
Oct. 20, 2018

Gusto ko gid koronahan
It huya-huya
Ro tawo nga owa gasunod
Sa ana nga ginpromisa.
Gusto ko gid bayawon sa kaeangitan
Ro tawo nga owa gasunod
Sa ana nga gintug-an.
Gusto ko gid nga palingkuron
Sa gakaea-kaea nga bueawan
Ro tawo nga mabuot eang kon may kinahangean.

Wednesday, October 17, 2018

Poem, Sandali Lang, revised, Oct 17, 2018

Sandali Lang, Mahal
Ni Melchor F. Cichon
October 17, 2018

Sandali lang, Mahal.
Iinumin mo muna lahat
Itong tinimpa kong kape.
Sayang din naman.
Dahil sa TRAIN
Bumibitin-bitin na ang piso ko
Mula sa asin hnaggang sa galonggong.
Sandali lang, Mahal.
Pupunuin ko lang muna ang knapsack ko
Ng mga damit at kunot
Bago natin lisanin ang ating tahanan.
Hindi pa naman daw sasabog,
Katulad ng pagsabog ng Mt. Pinatubo,
Ang lumalagablab na Mayon Volcano.
Baka sa evacuation center
Ay mangangatog tayo doon.
At uubuhin si Neneng.
Mabuti kung may magbibigay sa atin ng relip.
Batid kong dinadala sa ukay-ukay
Ang mga donasyong mga kumot, baro’t sapatos.

Sandali lang, Mahal,
Hindi na ako makakahinga.

Monday, October 15, 2018

Poem, Sandali Lang, Mahal

*Note: Linisan should be lisanin.

Thursday, October 11, 2018

haiku, still, empty baby crib

still, empty baby crib
still waits
for Rio Andrea's cry
Melchor F. Cichon.
Oct 11, 2018