Total Pageviews

Search This Blog

Loading...

Wednesday, January 18, 2017

No, Conchitina

No, Conchitina
by Melchor F. Cichon
January 18, 2017

No!
Your skin
Is not the only earth.
It is the only heaven.

The constellation
That we saw together
Disappeared
As we flew
To the roof top of our skies.
And when we explored
Your ocean together,
We saw nothing
Between our grasps.
We only felt
The intensity
Of our currents.
And we got lost!
We even forgot
To mark the territory
We had passed through.
We were too busy
Reaching for the heaven again
And then we walked down leisurely
On the grass
Together.

Monday, January 16, 2017

Flash Fiction: Oooops!

Ooops!
Ni Melchor F. Cichon*

Bar tender si Mila sa Bestro Bar sa Diversion Road.
Ginpalapitan siya ni Rico, isa ka suki sg Bestro.
“Mila”, hambal ni Rico, “idul-ong ta na lang sa inyo, may kotse ako.”
“Salamat.  Basta promise  no touching, touching ha.”
“OK!”
Nagpungko si Mila sa front seat.  Ginpaandar ni Rico ang kotse.
“Mila, may boyfriend ka?”
“Siyempre!”
“Taga-diin?”
“Secret!”
“Ikaw?”
“Wala!”
“Ti, sin-o ginahulat mo?”
“Ikaw!”
“Ooops!  Taken na ‘ko?”
“Kasal kamo?”
Ginkaptan ni Rico ang kamot ni Mila.
“Galing,” hambal ni Mila, “may two-year old baby boy na ako.”
“Really?” 
Naghipos ni Rico hasta makalab-ot sila sa balay ni Mila.

*gumamilacruz@yahoo.com


I Apologize

"I apologize--"
stepping on human rights
"I am sorry"
***Melchor F. Cichon***
January 16, 2017

Dr. Jose Rizal's Monument

Dr. Jose Rizal's monument--
looking on a blooded
rallyist's slipper
***Melchor F. Cichon***
January 16, 2017

Luwa

Pagkamatay ni Bin Laden
Sa mga baril ni Uncle Sam
Naghinugyaw ro kalibutan
Pero ro terorismo owa pa mapukan.
***Melchor F. Cichon, May 5, 2011
Luwa 11
Damuea gid ring oling,
Baskuga gid ring tamboe
Agud mag-abo ro hilong
Nga paeas-anon ni Sr. Sto. NiƱo.
***Melchor F. Cichon

Sunday, January 15, 2017

Tamilok


Nag-agto ako sa Kalibo Eco-Park,
Sa tamilokan ako eumagpak;
Indi ako makatueon-tueon maski sambilog,
Owa ko gali masawsaw sa eanggaw.
***Melchor F. Cichon***
January 13, 2017

Saturday, January 14, 2017

Pangamuyo Kay Patron San Isidro


Pangamuyo Kay Patron San Isidro
Melchor F. Cichon
January 14, 2017
revised

Mahae nga Makaako,
Paagi sa amon nga Patron nga si San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Mahae nga Ginuo,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo,
Paagi sa amon nga Patron na si San Isidro,
Ay bangod sa pagbulig Mo, Ginuo,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa’t Lezo
Ag nagatimgas ro mga pananum namon
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong.
Kamote, saging, balinghoy
Ag iba pa nga mga produkto
Sa mga kaeanasan,
Sa mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay,
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa't katapusang pagbulig
Ku amon nga Patron nga si San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.
***

Pangamuyo Kay Patron San Isidro
Melchor F. Cichon
January 14, 2017

Mahae nga Makaako,
Paagi sa amon nga Patron nga si San Isidro,
Abot eangit gid ro amon nga pagpapasaeamat Kimo
Sa pagtao Nimo kamon it kusog ag inspirasyon
Sa pagpamuad ku amon nga kaeanasan,
Ku amon nga kaeugtaan
Agod amon ra nga mapuslan.
Mahae nga Ginuo,
Abu gid ro amon nga pagpasaeamat Kimo,
Paagi sa amon nga Patron na si San Isidro,
Ay bangod sa pagbulig Mo, Ginuo,
Nagaueobra ro mga tawo sa Banwa’t Lezo
Ag nagatimgas ro mga pananum namon
Ag perming nagabugana ro tubas namon
Nga mga paeay, mais, baeatong.
Kamote, saging, balinghoy 
Ag iba pa nga mga produkto 
Sa mga kaeanasan,
Sa mga kaeugtaan.
Bangod kara nagadaeagko ro among mga pamaeay,
Ro among pumueuyo nagakalipay,
May mga turista eon sa among banwa.
Kabay pa nga sa owa't katapusang pagbulig 
Ku amon nga Patron nga si San Isidro,
Permi Nimo kami nga tuytuyan
Sa adlaw-adlaw nga tanan.
Amen.

Thursday, January 12, 2017

Luwa: Tamilok

Nag-agto ako sa Kalibo Eco-Park,
Sa tamilok ako eumagpak;
Indi ko matueon-tueon imaw,
Owa ko gali masawsaw sa eanggaw.
***Melchor F. Cichon***
January 13, 2017

Wednesday, January 11, 2017

The Sharpness of Her Tongue

the sharpness
of her tongue
and the dullness
of her mind
make her a perfect
riverbed

I cover my ears
***January 8, 2014

Tuesday, January 10, 2017

Kadueoman

Kadueoman
Ni Melchor F. Cichon
January 10, 2017

Bukon eang
It eutayon ag madanlog
Ro atong daean,
Mapuea-puea pa
Bangud sa mga nagkaeauea
Nga dugo halin sa mga pamaeay
Nga gintokhang.
Raya eon siguro
Ro giring
Ku mga ginhambae
Nga “I am sorry”
Ag “I apologize”
Sa mga nagkaeatumba
Nga owa’t eabot sa druga.
Samtang….
Padayon ro pagpinangamuyo
Ku mga tawo nga nadueanan
It andang Tatay, Nanay, Unga,
Igmanghod nga tapuson eon rayang
Kadueoman.