Total Pageviews

Search This Blog

Monday, July 16, 2018

Haiku, prison

prison--
a jailed father sucks milk
from his daughter's breast
***Melchor F. Cichon.
July 16, 2018

Sunday, July 08, 2018

Flash Fiction, Rhum


Rhum
Nag-agto si Senador Juan sa Switzerland.  Tag nagaihapon imaw sa sangka 5-star hotel, nag-order imaw it rhum sa waiter.
“Ro pinakamahae gid ha!”
“Huo, Sir!”
Pagbalik ku waiter, ginduhoe kana ro sangka bote nga Tanduay Rhum. Nagreklamo si Senador Juan.
“Ham-at raya?”
 “Sir, raya ro pinakamahae namon nga rhum!"

haiga--misa

Misa--
gulpi nga nagdaeagan ro unga
sa gasermon nga pari
**Melchor F. Cichon
July 8, 2018

Tigtaeanom

tigtaeanom--
gahinguto ro taeabong
sa likod it anwang
***Melchor F. Cichon.
July 8, 2018

Thursday, July 05, 2018

Mabatian Ko Ro mga Kanta ag mga Panghayhay It Mga Akeanon

Mabatian Ko Ro mga Kanta ag mga Panghayhay It Mga Akeanon
Melchor F. Cichon
July 5, 2018

Mabatian ko ro mga kanta ag mga panghayhay it mga Akeanon.
Ro mga lullaby it mga nanay nga nagapatueog sa anda nga mga unga samtang owa pa kauli ro andang mga asawa nga igto pa gaung-ong it tanduay sa binit-karsada.
Ro mga lullaby it mga bakero nga aga-aga pa gahalin sa andang baeay agod mapahangeab ro andang mga anwang.
Ro mga mangunguma nga nagaarado sa mga eanas nga andang ginaagsahan.
Ro mga panamgo it mga unga nga gahinueat sa andang mga OFW nga nanay samtang ro andang mga tatay hay gahikap-hikap sa andang mga kabit.
Ro mga panghayhay ku mga pasahero kon mag-agto sanda sa Malinao halin sa Kalibo bangod sa indi matapos-tapos nga pagkumpuni it karsada.
Ro mga boses it mga Ati sa Kalibo kon sanda magpangyo-ngayo ag kon ginatabog sanda paeayo sa mga malls.
Pero mabatian ko man ro mga paghinahaeakhak ku mga honorable nga mga politiko samtang gahuyap sanda ku andang mga tinipon nga mga pilak samtang gaeagueok ro mga tiyan it mga pumueoyo.

Wednesday, June 27, 2018

Sin-o Kita?

Sin-o Kita?
Ni
Melchor F. Cichon

Hueat…
Maabot gid kuno ro atong oras
Nga makasueod kita sa mga malls,
Makatindog sa emtablado ag magdiskurso
Ag makasakay man sa barko ag sa eroplano.
Maabot gid kuno ro atong oras
Nga kon mag-abot ro Presidente it Pilipinas
Indi eon kita pagtipunon sa Guimaras--
Mayad pa ngani kuno ro uhay
Ay kon maeunot, abono ra it paeay.

Mag-hueat eang anay kuno kita
Ay sa ulihi may patindugon nga eskuylahan
Sa atong barangay.
Owa gid abi kuno kita’t nahibadwan
Maski magsueat eang ku atong ngaean.
Mag-inunga eang kuno ro atong hasayran
Ag indi man naton sanda masarangan
Mapakaon, mapaiskuyla, mabistihan.
Dugang eang kuno kita sa pagdagaya’t tawo sa kalibutan.
Kon patindugan abi kuno kita’t ilistaran
Aton man eagi kuno ra nga ginaaywan.
Owa gid sanda kaeubot
Nga buko’t baeay eang ro atong ginakinahangean.
Paris kanda gusto man naton nga may obra, may pangabuhian
Agod indi eon kita mag-agwanta
Sa init ag sa uean.
Indi eon kita mag-agwanta
Nga owa’t ilabas, owa’t ihapon,
Agod indi eon kita
Mag-agwanta sa mga tueok nga mataeum
It kapwa Pinoy nga mga kadugo man lang naton.
Indi eon kita makit-an nga gabitbit ku atong eabsag
Ag magpakalimos sa mga simbahan, sa mga daean.
Ag kon mag-abot ro gabii
Indi eon kita mag-eugad sa mga tapu-tapuhong waiting shed--
Total imyon eon man kita sa pneumonia, sa dengue.
Paghueat eang baea
Ro masarangan ku atong gobyerno?
Pero kon eleksiyon
Ginabagtas gid it mga kandidato
Ro mga madanlog nga kaeanasan;
Ginaubog ro mga suba nga eutayon
Makalamano eang katon
Agod aton sanda nga botohon.
Pagkatapos it eleksiyon,
Sin-o kita?
Eutay, bato, ag mga boho sa highway.
Mga sueonugong eaay nga halimunon sa lagwerta.
Ano ro atong ipanubli
Sa atong mga inapo?
Paghueat eang ag pag-agwanta?
----
January 1, 2004

Sunday, June 24, 2018

Sunset--finally his eyes close

sunset -
finally his eyes close
and his palms open

**Melchor F. Cichon
June 24, 2018

Saturday, June 23, 2018

Indi Ako Kantigo

Indi Ako Kantigo
**ni Maeara
June 23, 2018

Indi ako kantigo mag-eangoy,
Indi ako kantigo magbaeay it baeay;
Pero hasayran ko kon ro tawo gapunga-punga eon
Ag kon tiko ro hagdan.


Owa pa ako't asawa,
Owa pa ako't ginalibang nga unga,
Pero hasayran ko kon paalin maglibang
Agod makabulig imaw nga kita tanan may humay ag suea sa atong lamesa.

Wednesday, June 20, 2018

Flash Fictions, June 2018


One Foot

Nag-agto si Annie sa Australia agod makipagkita sa anang nobyo nga Australiano.
Pagkasunod nga adlaw matapos magkita sanda ka anang nobyo, gintawgan ni Annie ra nanay.
“Mother,” hambae na, “James has one foot only!”
“You’re lucky, my child,” hambae ka anang nanay, “your father has six inches only.”

Sermon

Pagkatapos it misa, ginpaeapitan ni Gerlie si Padre Santos.
“Padre,” hambae ni Gerlie, “Nanamian gid ako sa sermon mo kaina.”
“Gali,” sabat ni Padre Santos, “Pero ano gid ring nailaan sa sermon ko?”
“Bangod sa sueod it sang dag-on, rato gid ro pinakamatag-od mo nga sermon!”, sabat ni Gerlie.

Juan Hungit

Primerong adlaw ni Juan Hungit sa Kinder.
Hataeupangdan ni Teacher Pilma nga owa  magkaron si Juan.
“Juan,” hambae ni Teacher Pilma, “ham-at owa ka magkaon king baeon?”
“Owa’t gahungit kakon.”
“Sige”, hambae ni Teacher Pilma. “Total indi ka magtimo, lagarion eon lang ring alima.”
“Indi! Makaon eon ako!”

Juan Pusong

Sa Ugay-Ugay, nakita ni Juan Pusong ra handum nga Nike.
Pagkasukat na, gulping suminggit si Albert: “Juan, kaumangon!”
Sa kaugot ni Juan, ginhukas na ro sapatos ag ginhaboy kay Albert.
Ginpueot ni Albert ro sapatos ag dumaeagan.
Pag-uli ni Juan, gintao ni Albert  ro sapatos kay Juan.

Endren

Nag-abot si Dr. Mangunguma sa Sta. Cruz.
Nagtawag imaw it miting sa mga mangunguma.
“Mga igmanhod kong mangunguma,kon gusto ninyong magdoble ro inyong tubas maggamit kamo it Endren, tudas gid tanan ro sapat-sapat sa paeay.”
Ginsuno’t mga mangunguma. Pero pati ro mga anwang, isda ag kuhoe sa kaeanasan nagkaeamatay.


Mangtas
Si Mangtas nga kuring ro ginakahadlukan gid it mga eanggam.
Agod maduea si Mangtas, ginbutangan nanda’t hiniluan nga karne’t baboy ro ginaeugban ni Mangtas. Pagkakita kara ni Mangtas, ginsimutsimutan nana ra ag natumba. Ginpaeapitan eagi ni Masuesog, nga eamggam,  si Mangtas, ugaling gulpi nga gindakma ra liog ni Mangtas.
Ni Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com
 

Ni Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com