Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, February 26, 2017

Girl, Boy

Girl, boy
Bakla, tumboy
Tiki, baboy
Isda, syokoy.

*I heard this rhyme from my three-year old  apo, Sariah.

Thursday, February 16, 2017

Eanas

eanas--
ro atong kabuhi
kon tigsililak
**Melchor F. Cichon
Feb. 16, 2017

Saturday, February 11, 2017

Para Kay Bing

Para Kay Bing

Kon ako eon lang nga isaea
Ag mahayag ro ugsad,
Ginapanumdom ko ikaw.
Ginapanumdom ko
Ro gabii nga daywa eang kita
Galingkod sa Tambak
Gatan-aw ku humbak
Nga gapaeapit katon.
Gapamati ku kanta it baeod
Nga amat-amat nga nagapalinong
Ku atong paminsaron.

Huo, ginapanumdom ko
Ro gabut-eak nga adlaw
Ag ro silak
Nga nagaharu katon
Sa adlaw-adlaw
Ag bisan ro asaw-asaw sa buean it Mayo
Ag ro bagyo kon Agosto.
Ginapanumdom ko.
Ag ginapanumdom ko
Ro oras nga maski mauean
Ginabakean mo ako't akong bueong
Ag maski madueomdueom pa hay ikaw gabangon
Agod ako hay eahaan it baeon.
Ginapanumdom ko ron.
Ginapanumdom ko
Ro atong mga unga sa anda nga pagdaeagko
Hasta mag-abot si Sean Marie sa atong euyo.
Raya tanan kon hidumdoman ko
Nagakaeaduea rang kahidlaw.
Rang kamingaw.
Rang kalipayan nagalig-on.
Pero kon umabot ro oras
Nga indi eon ako makadumdom,
Panumdumon mo man ako.

a dripping dew

a dripping dew
to another on a dancing blade
of a lemon grass
***Melcichon
Oct 25, 2013

Thursday, February 09, 2017

Matalino Tayo, Hindi ba?

Matalino Tayo, Hindi ba?
Ni Melchor F. Cichon
January 30, 2017

Tingnan mo,
Saan ba sa mundo
Na nagtatanim ng bala at druga
Sa mga bags ng mga pasahero?
Hindi ba sa Pilipinas lang?


Tingnan mo,
Hindi ba ang mga Pinoy ang nagturo
Sa tamang pagtatanim ng palay?
At ngayon tayo na ang nag-aangkat ng bigas
Sa mga bansang tinuruan natin, hindi ba?

Tingnan mo,
Hindi ba Pinoy ang nagdesinyo ng rubber vehicle
Na ginamit sa buwan ng US Austrunaut
At ngayon hindi na natin alam kung sino siya, hindi ba?

Tingnan mo,
Hindi ba nang hindi nanalo si Maxine
Sa Miss Universe,
Ilang daang Pinoy ang bumatikos sa kanya
Dahil hindi siya marunong sumagot sa English?

Tingnan mo,
Nang na inbento ni Flores ang flourescent lamp,
Hindi ba hindi ang Filipino ang humaman dito
Kundi yong mga gumagawa ngayon ng ilaw na ito?

Tingnan mo,
Nang lusubin ng mga Hapon ang ating bayan,
May nagsabing:
Pilipino tago, Pilipino turo.

At hindi ba, sabi ni Abdon M. Balde Jr.,
"Iinalis ng mga plunderer ang plunder
Sa listahan ang krimeng paparusahan ng bitay?"

Hindi ba't
Ang talino natin?

Wednesday, February 08, 2017

Si Hachi, Rang Ayam

Si Hachi, Rang Ayam
Melchor F. Cichon.
February 8, 2017

Si Hachi, rang ayam,
Hay paeaeahay.
Kon magpaeapit kana ro kuring,
Ginaeahay na.
Kon mahumutan nana ro ayam sa karsada,
Ginalinahay na.
Kon magkaka ro among munga nga maeapit kana,
Ginalinahay na.
Maski ano eang nga sapat nga magpaeapit kana
Ginalinahay na
Ay indi abi imaw kaguwa sa anang hawla.

Rang Kuring

Rang Kuring
Melchor F. Cichon
February 8, 2017

Kaming daywa eang
Ni Mewmew, rang kuring,
Sa kwarto.
Mayad ay daywa eang kami
Iya sa eang kwarto
Gatan-aw it Maala-ala Mo Kaya.
Siguro paris kakon,
Ginapanumdum man nana
Kon sin-o man ra nanay,
Kon sin-o man ra tatay
Ag kon may mga igmanhod man imaw.
Pareho abi kaming
Napueot eang.
Imaw, samtang gainingaw,
Sa binit it daean,
Ag ako samtang gatinangis,
Sa atubang it simbahan.

Bangon Eon

Bangon Eon
Melchor F. Cichon
February 8, 2017

Bangon eon
Ag magtan-aw sa gasaut-saut nga mga daho't saging
Nga ginaharuan it adlaw;
Bangon eon
Ag magpamamati sa mga huni't salampati
Samtang gabueos-bueos sanda't
Pag-eupad-eupad sa atong bubungan.
Ro mga antiyamis ag ro mga maya
Hay gasaylo-saylo sa kasangahan
It tambis.
Ag maghuni pagkatapos makatuka't eamang
O ueod.
Bangod eon
Ay basi maulihi ka eon man sa klase mo
Ag pakantahon ka eon man
Sa atubang ku imong mga kaklase.

Monday, February 06, 2017

Gintabing Nana Ako

Gintabing Nana Ako
Ni Melchor F. Cichon
February 5, 2017

Gintabing Nana rang mata,
Ag insigida
Nakakita ako!


Gintabing Nana rang dueonggan
Ag insigida
Nakabati ako!

Gintabing Nana rang tuhod
Ag insigida
Nakatikang ako!

Gintabing Nana rang tagipusuon
Ag insigida
Nabatyagan ko ro hapeos kang mga isigkatawo.

Sunday, February 05, 2017

Pasensya Gid, ParayawPasensya Gid, Parayaw
Melchor F. Cichon
February 5, 2017

Gintokhang ko
ring katueogon
ag siguro
nag-euya ring kaeawasan
pagkaaga.
Pasensiyaha gid ako, Parayaw,
apang mas gaeuya rang piniino
kon indi mo
mabatian rang hutik:
ginahigugman
ko man ikaw
kihapon.

***

Version 2

Pasensya Gid, Parayaw
Ni Melchor F. Cichon
February 5, 2017


Gintokhang ko
ring katueogon
ag siguro
nag-euya ring kaeawasan
pagkaaga.
Pasensiyaha gid ako, Parayaw,
apang gaeuya rang tagipusuon
bag-o ako matueogan
kon indi mo
mabatian rang hutik:
ikaw man gihapon
rang kingke
ag asin.