Total Pageviews

Search This Blog

Monday, August 13, 2012

Sa Pagpauli Mo, Madam

Sa Pagpauli Mo, Madam
ni Melchor F. Cichon
August 13, 2012

Sa pagpauli mo, Madam,
Gikan sa prisohan,
Gakawaykaway gid ang imo nga mga sinakpan
Samtang gasakay ka sa imo nga limousine
Sa kuno nga liku-liku nga dalan,
Samtang ako nagapasakit kang tiyan.
Anhon abi kay indi ko na masarangan
Magbayad sa doktor o sa bulong man.

Damu gid nga salamat o pinalangga nga gobyerno.

Ah, nadumduman ko
Ang mga dungganon nga mga buaya sa tongreso
Sa ila nga air-conditioned nga kwarto
Didto sila gaplano, gapalitik sang ila ulo
Kon pila ka milyon ang ila mabulsa
Sa mga masunod nila nga proyekto.
Ambot gani kon diin nila gingasto
Ang minilyon-milyon nila nga pundo
Bilang deputado sang ila distrito.
A, basi ginpatindog sang mansiyon ato
Sang ila nga mga number two.
Kag sa imo nga pagpauli, Madam,
Kabay pa nga madumduman mo man
Ang mga pumuluyo nga ginpasalig mo
Nga ang mga lamesa nila may kan-on kag sud-an.
Kag tani mabuligan mo man
Ang mga pamalay nga nagalutaw-lutaw
Sa tinion nga may baha kag bagyo.

Tani, Madam, makatibawas man ako sa kaimulon
Agud sa pag-uli ko
Maghiyumhiyum man ang pamilya ko
Kon ila makita nga busog man ang bulsa ko.
Ugaling gin-una pa ang magpa-utang sa World Bank
Ku sa ipatindog sang ospital o eskwelahan.
O patadlungon ang mga liku-liku kag batsihon nga dalan.

O, Madam, pwede na bala kamo maghaksanay ni Tay Juan
Agod ang mga rally sa EDSA
Kag ang mga basura sa banwa ta
Indi na madugangan?

No comments: