Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, June 14, 2014

Huni't Agagangis

huni't agagangis--
gatinubigan ro mga unga
sa karsada
***Melcichon
June 14, 2015

No comments: