Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, June 07, 2015

Tinguean

tinguean--
ginpunasan ni Tatay
ra tigawnan
***Melchor F. Cichon,
June 7, 2015

No comments: