Total Pageviews

Search This Blog

Monday, September 12, 2016

Indi Sabat Ro Droga

Indi Sabat Ro Droga
 ni Melchor F. Cichon
Sept 12, 2016

May hakita eon man
Nga eaeaki
Sa kahilamunan,
Sa binit it karsada.
Nagakaya.
Puno’t dugo ra dahi.
Patay.
Naputos it tape
Ra bibig.
Sa likod na,
Nakabaklid ra daywang alima.
May kalibre .45
Sa dughan na.
May cardboard nga nakakabit
Sa liog na
Nga may nakasueat:
“Ako hay Drug Pusher,
Ag dapat eang nga maduea!”

Sample eang ra
Sa sobrang daywang libong drug pusher
Ag drug addict nga natudas
Paglingkod ni Duterte.
Owa’t eabot ro  65,000
Nga surrendees bangud sa droga.
Mga kasimanwa,
Manindugan kita!
Sa atong mga alima nakasandig
Ro pag-uswag ta,
Ku atong pamilya,
Ku atong banwa!

Apang ham-at  owa naton
Ginapanumdom ra?
Ham-at  nilibo ro drug addict,
Ro drug pusher sa atong banwa?

Tanan kita may problema.
Ag kada problema
May solusyon ra.
Buko’t solusyon
Ro droga
Sa pagbueong it problema.
Kon may kalipayan sa paggamit it droga,
Kalipayan eang ron it nagaobra kara.
Samtang gabinug-at ro andang buesa,
Gaeutaw-eutaw ro piniino’t drogista
Kon paano makakita’t kwarta
Agod ibakae it droga.

Tanan kita may kaaeam,
May abilidad agod kita mag-uswag.

Indi kinahangean
Ro pagsuyop it rugby
O pagyupyop it marijuana

O pag-inum it heroin  o ecstasy.

Indi kapanas ra ku atong problema.

Magtanum kita it kahoy
O daehog sa palibot ta,
May anihon pa kita.
Ibubo ro mga kalisod
Sa mga tinaga ku atong binaeaybay
O matag-ud nga mga estorya.
Pwede man idrible ro mga problema
Sa basketball court sa plasa.

Mga kasimanwa,
Magbueoytan kita
Sa pagpauswag ku atong pamilya,

Ku atong banwa!

No comments: