Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, July 11, 2017

Indi Eon Gid Ako

Indi Eon Gid Ako
ni Melchor F. Cichon
July 11, 2017

Ginsueat ko sa daeaura
Nga indi eon gid ako
Magkaila sa sangka babaye
Pagkatapos aywan mo ako
Sa kaeangitan.
Pero pagkakilaea ko kimo
Gulpi nga nagbangon rang eumagpak nga paghigugma.
Hambae ko
Raya eon gid ro pangaywa ko nga kabuhi.
Ag owa ako magsaea.
Ag daywa kita
Ro nagpaea kang ginsueat.
Makaron daywa eon
Ro atong apo
Sa tuhod.

No comments: