Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, November 05, 2017

Akean

Aklan*
Melchor F. Cichon
November 5, 2017
revised

Mabangon kita tanan, Akean
Ag dungan-dungan naton nga usoyon
Ro adlaw nga owa gatunod
Ag ro buean nga sa anang pag-ugsad
Hay owa’t katapusan.
Pero kon ueanon gid man kita
O bahaan
Samtang kita gatikang-tikang,
Magbueoytan kita sa pag-usoy
Ku atong pandong o baesa
Agod owa kato’t mabasa o maaywan.
Pero indi gid kita magsungka.
Padayunon ta ra
Hasta kita magdinaeag-on.
Magbueoligan kita tanan sa paghukas
Ku mga tunok sa atong mga dughan,
Ag was-agon naton ro mga alambre
Nga nagairas-iras ku atong kaeangitan.

Akean, dungan-dungan kitang magbangon
Agod aton tanan nga mabuytan
Ro silak it atong adlaw
Ag ro kasiga ku atong buean.
*After listening to the song, Marawi.


****
Akean*
Melchor F. Cichon
November 5, 2017

Mabangon kita tanan, Akean
Ag dungan-dungan naton nga usoyon
Ro adlaw nga owa gatunod
Ag ro buean nga sa anang pag-ugsad
Hay owa’t katapusan.
Pero kon ueanon gid man kita
O bahaan
Samtang kita gatikang-tikang,
Magbueoytan kita sa pag-usoy
Ku atong pandong o baesa
Agod owa kato’t mabasa o maaywan.
Magbueoligan kita tanan sa paghukas
Ku mga tunok sa atong mga dughan,
Ag was-agon naton ro mga alambre
Nga nagairas-iras ku atong kaeangitan.

Akean, dungan-dungan kitang magbangon
Agod aton tanan nga mabuytan
Ro silak it atong adlaw
Ag ro kasiga ku atong buean.
*After listening to the song, Marawi.

No comments: