Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 14, 2017

Poems, Mayad-ayad nga mga Butang

Mayad-ayad nga mga Butang
ni Lynne Gibbs
Gin-eubad ni Melchor F. Cichon
December 14, 2017

Pag-eaum ko hay ro mayad-ayad nga butang hay makit-an
Sa mahayag nga adlaw it tigsililak, ukon sa matam-is nga kanta it pispis.

Ro pinakamaanyag nga mga butang hay mga bueak nga gatubo,
Apang makaron hasayran ko nga bukon gali it matuod.

Ro nagakaeahueog nga dahon sa tig-eamig, ro baeangaw sa ibabaw,
Hay pila eang sa mga butang nga nailaan ko.
Pero ro pinakamaanyag nga butang sa kalibutan,
Ro pagsalig ag putli nga pagtuo nga gintao mo kakon.

No comments: