Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, January 28, 2018

Sandali Lang, MahalSandali Lang, Mahal
Melchor F. Cichon
January 27, 2018
Sandali lang, Mahal.
Ubusin mo muna itong
Tinimpla kong kape para sa 'yo.
Sayang din naman
Ang perang ginamit ko sa pagbili nito.
Dahil sa TRAIN
Bumibitin-bitin na ang piso natin
Kahit sa asin at sa galonggong.
Sandali lang, Mahal.
Pupunuin ko muna itong knapsack ko
Ng mga baro at kumot
Bago natin iwan
Ang bahay nating ito.
Hindi pa naman daw sasabug ang Bulkan Mayon
Katulad sa pagsabog ng Mt. Pinatubo.
Baka tayo giginawin
At uubuhin si Neneng
Doon sa evacuation center.
Mabuti kung bibigyan tayo ng baro at kumot doon.
Batid kong dinadala sa mga ukay-ukay
Ang mga baro, kumot at mga sapatos
Na relip na mula sa ibang bansa.
Sandali lang, Mahal!
Nagbubuntong hininga na ako.

No comments: