Total Pageviews

Search This Blog

Monday, May 21, 2018

Aklanon Tongue Twisters by Melchor F. CichonAklanon Tongue Twisters

by Melchor F. Cichon

as of May 21, 2018

Eumugad ro unga pagkakita it gawilwil nga dila it paka.--Melchor F. Cichon

Euwag-euwagon ro eangkuga agod indi magdukot sa kaeaha. Melchor F. Cichon

Gabuyot sa gabueabod nga higot si Arnold.--Melchor F. Cichon, June 10, 2011

Hadaean ro tamban sa pagwinarang, hasigpaw ni Juan.--Melchor F. Cichon
Gaeaea ro nina ni Juana halin pa kaina nga aga-aga.--Melchor F. Cichon, June 10, 2011
Gaeubid sa ubod it niyog ro magkae nga utod ra ikog.-- Melchor F. Cichon
Gakabit-kabit ro kuyapnit sa binit it kabinit.--Melchor F. Cichon
Gindam-usan it eanggaw ro unga nga bingaw.--Melchor F. Cichon
Gin-eungi ni Joey nga bungi ro kiwi nga liog it bangag.-- Melchor F. Cichon
Ginhigup ro eunok sa tinug-on nga sang baylok.-- Melchor F. Cichon
Ginkuhit ni Agnes ro tambis ni Paris.--Melchor F. Cichon
Ginpanghueasan si Kulas sa pagtanum it matimgas nga eamigas sa mamaea nga eanas igto sa Takas.-- Melchor F. Cichon
Ginpanghueasan si Kulas sa pagtanum it matimgas nga eamigas sa mamaea nga eanas igto
sa Takas. Melchor F. Cichon
Ginputos it eamay ro patay nga kaeampay sa puea nga baeay.-- Melchor F. Cichon
Gintuhil ni Nanay ro kaeampay nga gakapay-kapay nga maeapit sa busay.-  -Melchor F. Cichon
Maeaymay eon ro humay nga ginbun-ag ni Nanay.  Melchor F. Cichon, May 21, 2018
Hakibot ro maeueot nga buktot nga nagabalikutot sa saeog ni Dimot.--Melchor F.Cichon
Sinampit ni Pitpit nga makulit si Ambeth nga mamunit samtang gaung-ong sa kawit sa binit.--Melchor F. Cichon
Naeunok si Iskog pag-eag-ok it eunok. Melchor F. Cichon
Nagakatunaw ro baeangaw sa baeanaw.— -Melchor F. Cichon
Nagbakae it kueon si Manong sa Dungon. -- Melchor F. Cichon
Nagbinalintong ro hurong sa sueod it kueon.--Melchor F. Cichon
Nagdaeausdos ro mga puea nga sapatos sa kilid it hunos-hunos.--Melchor F. Cichon
Nagdueoeom ro mga bituon pagwahig ku madamoe nga gae-um.--Melchor F. Cichon
Nagkaeaeaeunot ro eanot sa idaeum it niyog.—-Melchor F. Cichon
Nag-eubid it eanot si Yoyo sa ang euyo. Melchor F. Cichon

Nagwinarang ro anwang sa paeay nga aeangyon.--Melchor F. Cichon
Nahueog sa botong nga saeog ro linaga nga daehog.-—Melchor F. Cichon
Pag-abot it kaeaaw gintambakan it dueaw.--Melchor F. Cichon
Paghunas, ro matimgas nga eamigas gintanum sa eanas ni Kulas.--Melchor F. Cichon
Puguhon eon ro binuead nga eambong sa bueoearan agod indi mag-agtu.— Melchor F. Cichon
Ro anwang nga nag-eugaeog sa eugan-eugan hay naghangeab it daehog sa daean.--Melchor F. Cichon, June 10, 2011
Ro baboy ni Bugoy hinaboy it buybuy maeapit sa haboe. Melchor F. Cichon
Ro baeay ni Nanay may sungay.— Melchor F. Cichon
Ro baye nga may habok sa liog nahueog sa saeog nga gabok. Melchor F. Cichon
Ro dap-ong sa may ambueong ginpaeong it hilong.--Melchor F. Cichon
Ro dueaw nag-eutaw sa Melchor F. Cichon nga manabaw.—Melchor F. Cichon
Ro eamang nagkamang sa gantangan.— Melchor F. Cichon
Ro eanot gin-eubid ni Ismid.— Melchor F. Cichon
Ro eubid gin-eubid sa bulid.— Melchor F. Cichon
Ro gahapay-hapay nga paeay gin-ani kaina ni Nanay agod makapahuway.--Melchor F. Cichon
Ro humay ni Nanay ginputos sa eamay.--Melchor F. Cichon
Ro ibid gingaid sa amaeanhig.— Melchor F. Cichon
Ro ibid gingaid sa banglid.— Melchor F. Cichon
Ro kaumangon nagaduhong sa dap-ong ni Manong Itsong.--Melchor F. Cichon
Sa baybay ro humay ni nanay ginputos it eamay.-- Melchor F. Cichon
Si Ambeth nga makulit hasingit ra buli sa bunit.--Melchor F. Cichon
Si Mayor nga buaya binomba sa facebook kaina.--Melchor F. Cichon
Sungayon ro bangungon sa kueon. –Maeara

No comments: