Total Pageviews

Search This Blog

Friday, April 19, 2019

Haiku, Gapaeanupsop Nga Silak


gapaeanupsop nga silak—
ro kahugot ku anang pagbuyot
kang butkon samtang gatabok kami sa highway
***Melchor F. Cichon
April 19, 2019

No comments: