Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, November 19, 2019

Mahae Kita

Mahae Kita
Melchor F. Cichon
November 19, 2019

Mahae gid kita.
Mahae gid.
Rang pagmahae kimo, Inay,
Hay sarang makapuno't
Baso, pitsel, palanggana
Baoe, aparador, laybrari.

Ugaling Inay
Ina ka eon
Sa Eangit.

No comments: