Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, June 23, 2020

Si Ambeth ag Ro Bayutbot

Si Ambeth ag Ro Bayutbot
Ginsueat it oman ni Melchor F. Cichon
June 23, 2020

Domingo it agahon.

May hakita si Ambeth nga bayutbot nga naeumos sa balde nga may tubi. Sa kaeuoy ni Ambeth sa bayutbot hay ginpueot nana ra ag ginbutang sa anang paead ag ginpunasan it sangka eapat agod magmaea ra eawas. Amat-amat nga naghueag-hueag ro sapat. Ginbutang nana ra sa saeog agod makabuhi. Bangod sa bulig nga gin-obra ni Ambeth sa bayutbot hay nakapanumdom imaw nga kabay pa nga magbag-o ro pagpanan-aw it sapat kana.

Pero nagsaea si Ambeth. Pagkataliwan it mga tunga ka oras hay nagtindog ro bayutbot ag dumaeagan. Nanago ra sa pinakamaeapit nga taeaguan.

"Kon eanggam siguro ako," hambae ni Ambeth, "maintindihan ko ro ginabatyag nana sa tawo."

No comments: