Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, September 15, 2020

Alam Namin

 

Alam Namin
Ni Melcichon
February 9, 2014

Alam naming nag-aral ka ng PhD
At kami'y hanggang Grade One, Section 10 lang;
Alam naming kasing bilis ng kidlat ka kung magtratrabaho
At kami'y mga pagong;
Alam naming kasing talas ng samurai ang dila mo
At ang amin ay pangal;
Alam naming ala-Mt. Everest ang tayog ng talino mo
At ang amin ay below the sea level;
Alam naming ala-tigre ang tinig mo
At ang amin ay ala-tupa.

Pero alam mo ba na tao rin kami
At may pakiramdam din?
At kung puno na ang gantangan
Ay marunong din kaming magpantay nito?
At alam mo ba na lahat ng pisi
Ay may dulo din
At napuputol din ito sa kakabanat?
At alam mo ba na ang tahimik na lawa
Ay nakakalunod din?

 

 

No comments: