Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, April 01, 2021

Nag-agto ako sa Makato

 

Nag-agto ako sa Makato,
May hakita ako nga tuko;
Binaearing ko it sanduko,
Ay abaw Inday, naigo rang tangkugo.
**Tatay Itsong, April 1, 2021

No comments: