Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, July 29, 2012

Sa Pag-uli Mo, Madam

by Melchor Cichon on Thursday, July 26, 2012 at 8:54pm ·


Pag-uli mo, Madam,
Halin sa prisohan,
Gawagayway ring mga suporter

Samtang gasakay ka sa imong limousine
Sa kuno tiku-tiku nga daean
Samtang ako
Nagapasakit kang ulcer.

Alinon abi ay gabot rang bulsa
Ag owa't bakanti ro probinsiyal ospital
Ay puno't pasiyenti nga may ubo ag dengge.

Ah, hadumduman ko
Ro mga dungganong buaya
Sa tongreso
Sa andang air-conditioned nga kwarto
Igto sanda gaplano,
Gapalitik ku andang ueo
Kon pila ro andang mabuesa
Sa mga masunod nanda nga prohekto.
Tao ngani kon siin nanda ginagasto
Ro minilyon nanda nga pundo
Bilang representanti ku andang mga distrito.
A, basi ginpatindog it mansiyon
Sa andang kadedang nga pangaywa ag pangatlo.

Sa imo nga pag-uli, Madam,
Kabay pa nga imo madumduman
Ro mga pumoeuyo nga ginpasalig mo
Nga may isda ag humay ro kada tawo
Kunta makita mo man ro mga gaeutaw-eutaw nga mga pamaeay
Pag-abot it tinguean ag bagyo.
Kunta makatibawas man ako sa kaimueon
Agod sa pag-uli ko
Rang pamilya hay maghiyum-hiyum man
Kon andang makit-an nga busog man rang buesa.
Ugaling mas mayad pa nga sa World Bank ipahueam
Ro kwarta ni Mang Juan
Ku sa ipatindog it ospital ag eskuylahan.
O ipatadlong ro mga batsihon nga daean.

O, Madam pwede baea
Nga maghaksanay eon kamo ku tatay ni Mang Juan
Agod ro rally sa Edsa
Ag ro mga basura sa Roxas Boulevard
Indi eon madugangan?
No comments: