Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, July 27, 2014

Paeaabutong Limog

Paeaabutong Limog
Ni Teo S. Baylen
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
July 27, 2014


Paagtuna ring pini-ino igto
Sa madugong daean ku atong siglo;
Masub-eang mo ro sangka panahon
Nga gapaagto riya nga may daeang pilang pangutana.
Raya baea ro eugta nga paeanoblion ko
Nga gina-estaran it kaeayo ag taeum?
Raya baea rang paeanoblion nga akong araduhon
Nga sang tumpok nga abo ag gangangang eueobngan?
Raya baea ro kalibutang binutong kon siin
It kariton ku inyong Tikong Pag-ugwad?
Raya baea ro bunga it Arte ag Sensya?
Raya baea ro paeanoblion nga sibilisasyon?
Ruyon baea ro patag ag rato baea ro bukid
Nga akong maabutang uling eon ag tuod?
Raya baea ro katapusan ku katuyuan it Ginoo
Tag ro unang tawo hay abutan it piko?
Ruyon baea ro bukid nga owa't natumpok
Kundi mga bagoe it mga kaigbataan?
Binaog ku inyong balang makakamatay
Ag owa't hilamon nga makaugat?
Hub-eas ag gutom, maeang piniino,
Kapaslawang pagsaling ag gubang pag-eaum,
Raya baea ro akong paeanobliong mabuoe
Nga haaywan ku inyong taeamnan ag sumpa?
O mga pumueoyo ku rayang siglo
Nga baeasueon it mga inapo;
Ano sa paeabuton ring isabat
Sa pagbasoe ku mga masunod kimo?

No comments: