Total Pageviews

Search This Blog

Monday, November 03, 2014

Kaeag-Kaeag

Kaeag-Kaeag
Ni Maeara
Nov 2, 2014

Agahon pa eang
Masaku eon ro mga miyembro it panimaeay.
Bitbit-bitbit ro sang pungpong nga pueang rosas,
Mga soft drinks, mga chickenjoy,
Mga sandwiches, mga payong,
Mga kandila agod sindihan sa eueobngan
It mga kaigbataan
Nga sang dag-on eon nga owa malimpiyuhan.

Ugaling ro sermon it pare
Ro kinahangean man lang kuno
It mga nagtaliwan
Hay pangadi, o santos nga mesa
Agod ro mga kaeag sa purgatoryo
Hay pamaeangit.
Ag magbug-at
Ro puyo it mga nagakulekta
Kon may mesa?
Pag-abot it gabii,
May sinindihan nga tatlong kandila
Sa may ugsaran.
Giya kuno ra sa mga gaeagaw
Nga mga kaeag it mga nagtaliwan.
Ag mga kaeag it mga buhi.
Sa lamesa,
May biko, may eangkuga
May ibos, may kaeamayhati
May tuba, may tanduay
May pospuro, may sigarilyo
May maeam-an
May puto, may dinuguan
May sinindihan nga kandila.
Pagkaaga
Owa eot habilin sa lamesa
Ay ginsumsuman eon gali
It mga kaeag
Nga buhi.

No comments: