Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, April 09, 2015

Inay, Bakit?
Inay, Bakit?
ni Melchor F. Cichon
April 9, 2015

Inay,
Bakit kay lambing ang awit ng hangin?

Anak,
Ang Tatay mo’y darating!

Inay,
Bakit sumasayaw ang mga dahon ng saging?

Anak,
Ang Tatay mo’y darating!

Inay,
Bakit kayo’y lumuluha gayong si Tatay ay darating!

Anak,
Dadalhin niya ang kapatid mong hindi nagmula sa akin!

No comments: