Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, April 19, 2015

Look At The Praying Hands

Look At The Praying Hands
by Melchor F. Cichon
April 19, 2015

Look
At the praying hands.
Closely see the marked veins
And the crooked fingers
That point to the Heavens.
Look
Beyond these hands
The sacrifices
They went through
Just for you to lift
A wine glass
For a toast.
***
Tan-awa Ro Mga Nagapangade nga mga Alima
Ni Melchor F. Cichon
April 19, 2015

Tan-awa
Ro mga nagapangade nga mga alima.
Tan-awa it mayad
Ro mga naga-uoebo nga kaugat-ugatan
Ag ro mga nagatiliku nga mga tudlo
Nga nagapuntariya sa kaeangitan.
Tan-awon mo it mayad
Sa likod ku mga alima ngaron
Ro mga sakripisyo
Nga andang haagyan
Agud makabatak ka eang
Ku baso it bino
Para sa imong kadaag-an.


No comments: