Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, November 07, 2015

Magtanim Tayo Ng Bala

Magtanim Tayo Ng Bala

Magtanim tayo ng bala
Sa lahat ng bag ng mga turista
Para ang bayan natin ay lalong makilala
Hindi lang sa Southeast Asia.
Ito na nga siguro ang tuwid na daan
Na puno ng butas, na puno ng kalawang.
Mabuti pa ang pilapil ng palayan
Na kahit madulas, ang makahiya ay napuputol naman.
***Melchor F. Cichon.
November 5, 2015

No comments: