Total Pageviews

Search This Blog

Monday, November 30, 2015

Gitanjali in Akeanon

Gitanjali 4
Rabindranath Tagore
Gin_inakeanon ni Melchor F. Cichon.
Nov 30, 2015

Kabuhi kang kabuhi, tinguhaon kong perming mabaskug rang eawas bangod hasayran ko nga tanan rang unod hay kabuhi nga nabatyagan mo.
Permi ko nga ginausuyan it paagi nga bue-on ro bukon it matuod sa akong piniino bangod hasayran ko nga ikaw ro kamatuoran nga nagsindi it kahayag it rason sa panumduman ko.
Permi ko nga himuan it paagi agod mahaboy paeayo ro tanan nga mga maeain sa tagipusuon ko ag amligan ro paghigugma ko nga nagabuskad bangod hasayran ko nga nakasuksok sa kaibuturan it altar kang tagipusuon.
Ag obligasyon ko nga ipaabot ka sa tanan ko nga hueag, bangod hasayran ko nga gahum mo ro nagatao kakon it kabaskug agod makahueag ako.

No comments: