Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 01, 2015

Gitanjali 5

Gitanjali 5
Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Nov 30, 2015

Nagpangabay ako it sangka minuto ag pangkaugalingon nga kalipayan nga maglingkod sa binit mo. Pagkatapus, himuon ko rang mga ginabuytan nga mga ueobrahon.

Kon maeayo sa panueokon ko ring uyahon, indi maglinong rang tagipusuon ag rang ueobrahon hay owa't katapusan nga kalisdanan sa sangka dagat nga owa't pangpang nga pagbakho.

Gaduaw makaron ro tigsililak sa bintana ko kaibahan ro mga hutik ag pagpanghakoy; ag ginaobra  it mga tambubuyog ro andang pagkamanogbinaeaybay sa pabilyon it mabueakeakon nga taeamnan.

Oras ra agod maglingkod it mahipos, sa atubang mo, ag agod kantahan ro pangabuhi sa malinong ag nagapangeapaw nga kasadyahan.

No comments: