Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 22, 2015

Para Sa Apo Ko

Para Sa Apo Ko
Ni Melchor F. Cichon.
December 22, 2015

Kahit pagod ako
At nakita kitang ngumingiti,
Para akong bagong paligo.

Kahit na wala na akong pambili ng pan de sal,
Kapag lumapit ka sa akin,
Upang humingi ng sampung pisong
Pambili ng Yakult o tahu mo
Ibinibigay ko ito sa 'yo.

Kahit na mahuli na ako sa aking trabaho
Kapag nakikita kitang umiiyak
Dahil alam mong aalis ako
Upang maghanap ng perang
Pambili ng gatas, diapher mo,
Nagpapaiwan muna ako.

Kahit na masakit na ang likod ko
Sa kakakarga sa 'yo lalo na kung may lagnat ka,
Sige pa rin ang pagkakarga ko sa 'yo.

Ok lang lahat ang mga ito,
Dahil ikaw Apo ang bituin ko.

No comments: