Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 01, 2015

Gitanjali 3

Gitanjali 3
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Nov. 28, 2015

Owa ako kasayod kon paano ka magkanta, tagapagtuga ko! Owa't katapusan akong gapamati sa mahipos nga pagdayaw.

Nagasiga sa kalibutan ro kasanag ku imong musika. Gaagi sa kaeangitan ro kabuhi ku imong musika. Gaeapus sa tanan nga matig-a nga nagabara ro sagrado nga busay king musika ag sige ra pagsinueog.

 Nagahandum rang tagipusuon nga magsunod sa kanta mo, ugaling napaslawan sa pag-usoy king limog. Nakahambae ako, ugaling indi makaguwa rang bisaea agod mahimo nga kanta, ag nagatangis ako nga may pagkakibot. Ay, binihag mo rang tagipusuon sa owa't katapusan nga lambat king musika, tagapagtuga ko!

No comments: