Total Pageviews

Search This Blog

Friday, December 25, 2015

Ro Mula

Ro Mula
Ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 25, 2015

 Ro mula, nga nagtambok ag gahinampang bangod bastante sa pagkaon, nag-umpisa't eumpat-eumpat ag mag-eukso-eukso, hasta nagpati nga sa pagdaeagan ag sa kapisik, owa't makatupong kana.

"Rang nanay nga kabayo hay gaintra sa karera," anang hambae, "ag makadaeagan man ako't pares kana!"

Ra pagtinguha hay mabahoe ro epekto kana, apang madli imaw gauyon, ag igto nana nadumduman nga ra anang gali nga tatay hau sangka asno.

Leksiyon: Daywa ro kara sa kada kamatuoran.

No comments: