Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 20, 2015

Ro Alimango ag Ra Anang Nanay

Ro Alimango ag Ra Anang Nanay
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon.
December 20, 2015

""Ham-at kon magtikang ka hay tiku-tiku, Toto?" hambae ka anang nanay. "Kinahangean nga magtuon ka't pagtikang nga diretso."

"Ipakita mo kakon ro paagi, Inay," sabat ka unga nga alimango, "agod kon hikita ko kon paano magtikang nga diretso, sundon ko."

Leksiyon: Mas mayad ro ehemplo ku sa tueomanon.

No comments: