Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 01, 2015

Gitanjali 1

Gitanjali 1

Ginhimo mo ako nga owa't katapusan, ruyon ring kalipayan. Ro maagto ngara nga sueodlan hay ginabinasyo mo it uman-uman, ag uman-uman ko man nga ginapuno it bag-ong kabuhi.
Rayang maisot nga plawta it sangka pasyok hay ginalinibot mo sa mga kabukiran ag sa kapatagan, ag ginahuyupan mo it kanta nga perming bag-o.
Sa inmortal nga paghikap it mga paead mo, masadyang nadudueaan it katapusan ro maisot ko nga tagipusuon ag nagabunga it indi matawaran nga pahayag.

Maisot man lang rang paead nga magbaton sa owa't katapusan mo nga regalo. Nagtaliwan ro mga dinag-on, ag sige ka man gihapon sa pagpuno apang may habilin pa gihapon nga lugar nga dapat sudlan.
--Rabindranath Tagore. Gin-Inakeanon ni Melcichon, Nov. 28, 2015

No comments: