Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 26, 2015

Gintanjali 32

Gintanjali 32
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Tanan nga paagi ginhimo nanda kakon, ratong mga tawo nga may pagmahae kakon, agod magpag-on ag mapaeayo ako sa peligro. Apang aeain sa pagmahae mo nga mas haeangdon ku sa anda, ag ginataw-an mo ako it mas bastante nga kahilwayan.

Agod indi ko sanda malipatan, owa gid nanda ako pag-aywi nga mag-isaeahanon. Apang ikaw, nag-aeagi eang ro mga inadlaw, owa ka gid nagpakita.

Kon indi ko ikaw pagtawgon sa mga pangamuyo ko, kon indi kita paghaeongan sa tagipuso-on ko, ring paghigugma kakon hay gahueat man gihapon sa pagmahae ko.

No comments: