Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 01, 2015

Gitangali 2

Gitangali 2
Kon hambaean mo ako nga magkanta, ingko mabuka sa bugae rang tagipusuon; ag ginatueok ko gid ring uyahon, ag napaeuha ako.

Tanan nga kapintas ag masungit sa kabuhi ko nagakatunaw sa sangka matam-is nga limog--ag rang pagtuo ko hay natutubuan it pakpak it sangka malipayon nga pispis sa pagtabok it dagat.

Hasayran ko nga nalipay ka gid sa pagkanta ko. Hasayran ko nga bilang manugkanta eang ako nagapaeapit sa atubang mo.

Gapaeapit ako sa paagi it sangka maeapad nga pakpak it kanta ko sa imong aeagyan nga owa ka nga owa ko gid ginhangop nga abuton.

Hilong sa kasadyahan it pagkanta, halilipatan ko rang kaugalingon ag tawgon nga amiga ka it akon nga tagtuga.

--Rabindranath Tagore. Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon, Nov 28, 2015

No comments: