Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 22, 2015

Ro Sutil Nga Ayam

Ro Sutil Nga Ayam
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 22, 2015

May sangka ayam nga masyado ka pintas ag sutil nga napilitan ra agaeon nga magbutang it lingganay sa anang liog agod mapaandam ra mga kaeapit ku anang maeain nga batasan.

Ro ayam, nga nagapabugae ka anang ornamento, hay nagparada sa tindahan, nga ginapatunog na ra lingganay agod makita imaw.  Apang ro maisut nga ayam, nga nagapamati sa mga libak ku mga nagapamantaw kana hay naghambae:
"Kon mas sangkire ring himuon nga sangag, mas mayad para kimo; ring lingganay hay nagtao eang kimo it maeain nga pamatasan sa imong kaeapit, ag owa't dapat nga ipabugae."

Leksiyon: May mga tawo nga sa pag-eaum nanda hay ro kasamaran it dungog hay nagapabantog kanda.

No comments: