Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 26, 2015

Gintanjali 34

Gintanjali 34
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin kakon agod matawag kong ikaw ro kabilogan ko.

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin sa handum ko agod mabatyagan kita sa kada rason, ag mag-agto kimo sa tanan nga butang, ag ihaead ko kimo rang pagmahae sa kada matag-ud nga tiyempo.

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin kakon agod indi gid kita matago.

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin kang kadena agod mapilitan akong magapos sa kagustohan mo, ang ring gusto hay matuman sa kabuhi ko ag ruyon ro pandug ku imong paghigugma.

No comments: