Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 26, 2015

Ro mga Guyom

Ro mga Guyom 
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Kato ro mga guyom hay mga tawo ag ro andang pangabuhian hay magpanguma. Ugaling, nagkadiskontento sa andang trabaho busa ginapanakaw nanda ro mga prutas ag ani ku andang      kaeapit ag anda ra nga ginadugang sa andang bodega. Sa ulihi, naakig si Jupiter sa andang pagkahakug busa ginhimo eon lang sanda nga mga guyom. Apang maski nag-eain eon ra andang kurti, ro andang batasan hay habilin man gihapon, ag siyempre pa, hasta makaron, ro mga guyom hay gawinarang man gihapon sa taeamnan ag magpanakaw sa hinugdan it ibang tawo, ag taguon sa andang bodega para sa andang kamaeayran.

Leksiyon: Pinahan mo man ro manakaw apang indi mo mahukas ra matasan.

No comments: