Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 20, 2015

Ro Mga ayam ag Ro Mga Panit

Ro Mga ayam ag Ro Mga Panit
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 20, 2015

May pilang gutom nga ayam, nga owa ka tipon it husto nga panit nga ginbilin it manugpanit sa idaeum it sapa, nagkasugot nga imnon nanda ro tubi it suba ag basi man lang mabuoe nanda ro andang premyo. Nag-umpisa sanda't inum ugaling eumupok ro andang tiyan, pero owa gid nanda maabot maski sangka purgada ro mga panit.

Leksiyon: Ratong mga tawo nga nagagamit it saea nga paagi hay pwedeng matabu nga gob-on ra andang eawas sa pagtinguha nga maobra nanda ra.

No comments: