Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 26, 2015

Gitanjali 31

Gitanjali 31
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 25, 2015

“Priso, sugiri ako, sin-o ro nagkadena kimo?”

“Rang ginuo,” sabat ku priso.

“Pag-eaum ko hay maeapawan kang manggad ag gahum ro tanan sa kalibutan, ag nagtipon ako sa ang baeay-manggad ro kwarta para sa ang hari. Pagdaog kakon it kadueogon, nag-eubog ako sa kama nga para sa ginuo ko, ag pagbugtaw ko nadiskobrehan ko nga priso eon gali ako kang baeay-manggad.

“Priso, sugiri ako, sin-o ro nagwasak ku rayang indi mabugto-bugto nga kadena?”

“Ako,” sabat ku priso,”ro madahan nga nagpanday ku rayang kasena. Pag-eaum ko rang indi makita nga gahum hay mabuytan ko ro kalibutan agod mabilin ako sa malinong nga kahilwayan. Busa adlaw ag gabii ko nga ginhimo ro kadena sa bulig it mabahoe nga dabdab ag mabaskog nga pagpinukpok. Pagkatapos ko’t obra ag ro mga kaw-it hay kompleto ag indi mabugto-bugto, hadiparahan ko nga hugot ra nga nakasuksok sa mga alima ko.”

No comments: