Total Pageviews

Search This Blog

Monday, December 28, 2015

Gitanjali 36Gitanjali 36
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 28, 2015

Raya rang pangamuyo kimo, Ginuo ko—pudpura, pudpura ro ugat kang kasubo sa tagipuso-on ko.
Taw-i ako’t maugan nga kusog agod madaea ko rang mga kalipayan ag mga kasubo.
Taw-i ako't kusog agod rang pagmahae hay mabinungahon sa serbisyo.
Taw-i ako-t kusog agod mabayaw ko rang paino-ino sa ibabaw it mga maintok nga mga ueobrahong pang-adlaw-adlaw.
Ag taw-i ako’t kusog agod maampu ko rang kusog sa kagustohan mo nga may pagmahae.

No comments: