Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 24, 2015

Ro Mangingisda ag Ro Maisut nga Isda

Ro Mangingisda ag Ro Maisut nga Isda
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon.
December 24, 2015

May sangka mangingisda, nga nagapangabuhi sa pagpangisda, hay nagpamunit it sangka adlaw sa suba pero sambilog gid lang nga maisut nga isda ra hadawi.

“Buhii ako, gapakitluoy ako kimo,” hambae ku maisut nga tinuga, “maghinuesoe ka eang sa ihapon mo ay owa pa gid ako mag-abot sa matuod-tuod ko nga kabahoe. Ihaboy mo eon lang ako sa suba., ag kon magbahoe eon ngani ako ag kadapat-dapat eon ako nga kan-on bumalik ka gid riya ag dakpon mo ako’t uman.

“Indi, indi,” sabat ku mangingisda, “hadakpan ka eon nakon, ag kon ibalik ka pa nakon sa tubi, hambaeon mo eon man nga ‘Dakpa ako kon madakop mo.”

Leksiyon: Ro pispis nga ginabuytan mo hay mas importante pa ku sa daywa nga sa taeon.

No comments: