Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, December 20, 2015

Ro Leon ag ra Tatlo Nga Manugeaygay

Ro Leon ag ra Tatlo Nga Manugeaygay
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon.
December 20, 2015

Gintawag ku leon ro karnero ag ginpangutana imaw kon mabaho ra hinhawa.

"Tama," ra sabat, ag ginpatay imaw ku elon bangod sa anang pinaumang nga sabat.

Gintawag na dayon ro lobo ag ginpangutana imaw ku pareho nga pangutana.

"Owa ah, owa gid," sabat it lobo; pero ginpanggunit-gunit man imaw gihapon bangod sa anang pagdayaw it sobra-sobra.

Sa katapusan, gintawag ni leon ro tumanggong* ag ginpangayo ra opinyon sa pareho nga pangutana.

""Maeain rang sip-on," ro tusong sabat it tumanggong, " ag indi gid ako makahugom."

Leksiyon: Ginabantayan it maaeam nga tawo ro anang dila.

*Tagalog term for fox.

No comments: