Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 26, 2015

Ro Mga Amo ag Ro Mga Biyahero

Ro Mga Amo ag Ro Mga Biyahero
ni Aesops
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015
(draft)

May daywang katawo, ro isaea hay perming gasugid it kamatuoran, samtang ra kaibahan hay owa't ginasugid kundi mga pinuril eang, ag naswertehan nga nakaabot sanda sa lugar it mga apes. 

Isaea sa mga apes, nga nagtinguha nga manging hari, nagsugo nga papundohon ag daehon kana, agod masayran na kon ano ro mahambae ku mga tawo hanungod kana. 

Nagmando pa gid imaw nga tanan nga mga apes hay maglinya sa anang tuo ag sa anang waeang alima, ag ibutang sa tunga para kana ro anang truno, pares ko kustombre it mga tawo.

Pagkatapos ku rayang preparasyon, naghambae ro hari sa anang kagustohan  nga ro daywang tawo hay daehon sa atubang na, ag nag-abi-abi:

"Ano nga klaseng hari ako sa inyong panan-awon, O mga Estranghero?"

Naghambae ro purilon nga biyahero, "Ikaw gid sa panan-aw ko ro pinakagamhanan nga hari."

"Ag ano man ring panan-aw sa mga nakita mo sa palibot ko?"

"Sanda," naghambae ro biyahero, "hay  mga taeahuron nga mga kaibahan mo, sigo nga mangin tag-eawas  ag lideres it mga suldado."

Ro ape ag ro tanan nga miyembro ka anang kurti hay kuntento sa pagdayaw, ag ro hari hay nagmandar nga taw-an it manami nga regalo para sa tawo,

Ro biyahero nga nagasugid it minatuod hay nagpiniino nga kon mabahoe ro ginapremyo sa nagasugid it pinuril, ano baea ro indi nanda iregalo, suno sa kustombre namon, kon magsugid ako't matuod?" 

Ag,  ngani, ginpangutana imaw it ape, "Ag, pangadi, ano sa panan-aw mo ako ag rang mga amigong nagapalibot kakon?"

"Ikaw," nagsabat it diretso, "ro primerang klase nga ape, ag tanan mo nga kaibahan, bangod sa mga ginpakita mo nga mga ehemplo, hay mga eksilente man nga mga apes."

Pagkabati ku hari it mga apes hanungod sa mga kamatuoran hay gulpi nga naugot ag nagmandar nga pang-oson ro tawo sa kaibahan nana nga mga apes.

Leksiyon: Kueoebaan nga magsugid it kamatuoran sa manug-eupig.

No comments: