Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, December 15, 2015

Gitanjali 19

Gitanjali 19
Ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 15, 2015

Kon indi ka maghambae tigbon ko rang tagipusuon sa imong paghipos ag antuson ko ra. Indi ako maghueag ag mahueat it pareho it gabii sa bituong nagapueaw ag nagadungok sa pagpupursige.

Sigurado nga maabot ro agahon, maduea ro kadueom, ag mabubu ring limog sa bueawanon nga mga busay nga nagaeapos sa  eangit.

Ag mag-eupad ring mga kanta halin sa kada pugad it mga pispis; ag magbuskad nga mga bueak ro imong mga tunog sa tanan nga mga taeamnan nga mga bukid ko.


No comments: