Total Pageviews

Search This Blog

Monday, December 14, 2015

Gitanjali 14Gitanjali 14
Ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 14, 2015


Dagaya rang handum ag makaeueuoy rang tangis, apang permi mo akong ginatabangan sa makusog nga pagbalibad; ag rayang pwersadong pagkaeuoy hay nakilkil sa bilog ko nga kaeawasan.
Adlaw-adlaw hay ginaobra mo ako nga taeahuron sa mga simple, haeangdong regalo nga ginatao mo nga owa ginapangayo—rayang eangit ag ro kasiga, rayang eawas and ro kabuhi ag ro piniino—ginaeuwas  ako sa mga peligro sa sobra nga kalisud.

May mga oras nga ginatamad ako nga maghueat ag kon amat mabugtaw ako ag magdalidali sa pag-usoy kang handum; apang mapintas mong ginatago ring eawas kakon.

Adlaw-adlaw ginahimo mo ako nga taeahuron sa imong hugot nga pagbaton ag ginasalbar mo ako sa mga peligro it mga maeuya, nga owa’t kasiguruhan nga handum.

No comments: