Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, December 23, 2015

Aesop's Ro Guyom ag ro Alisiwsiw

Ro Guyom ag ro Alisiwsiw
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 23, 2015

Sa sangka maeamig ag mayeluhon nga adlaw, ro guyom nga nagtago it pilang bilog nga mais ku tagsililak hay nagpaguwa it pilang bato kara agod magmaea.

Ro alisiwsiw, nga haeos patay eon ag gutom nga gutom, nagpangayo it sanghungit nga mais agod masalbar ra kabuhi.

"Ano ring ginpang-obra ,"  pangutana ku guyom, "sa bilog nga tig-ilinit?"

"O," sabat ku alisiwsiw, " Owa man ako nagduhong, a. Nagkinanta ako sa bilog nga adlaw."

Naghibayag ro guyom ag, samtang gatipon ka mais, naghambae, "Bangod nagkinanta ka ku bilog nga tig-ilinit, pwede ka man magsinaot sa bilog ngara nga tin-eamig."

Leksiyon: Indi naton dapat palampason ro uportunidad.

No comments: