Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, December 26, 2015

Gintanjali 33

Gintanjali 33
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Adlaw rato sa pag-abot nanda sa baeay ko, ag naghambae, “Bueo-on eang namon ro pinakamaisut nga kwarto riya.”

Hambae nanda, “ Buligan namon kamo sa pagtuo ku inyong Diyos ag pagkanuboon namon nga batunon ro among parti it anang grasya.” Ag nag-agto sanda sa karugwan ag mahipos ag mapainuboson nga naglingkod.

Apang sa kadueoman it gabii nakutiban ko nga nagsueod sanda sa sagrado ko nga altar, makusog ag masangag, ag ginhabnit nga may mahigku nga kahagug ro mga haead sa altar it Diyos.

No comments: