Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, April 26, 2016

Kon Paano Nahimo nga Hari si Juan Posong

Kon Paano Nahimo nga Hari si Juan Posong
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon 
April 26, 2016

Pilyo nga tawo si Juan Posong.
Sang adlaw nag-agto si Juan sa kaeanasan agod tan-awon ra kabakahan ku Hari. Nagpiniino imaw nga magpaumang sa Hari. Ginputoe na ro ikog ku pila ka baka, ag gintabog na dayon sanda. Gin-eob-eob na dayon ro mga ikog it mga baka sa eutay,
Pagkatapos, nag-agto dayon imaw sa palasyo it Hari ag ginhambaean nana nga ra mga baka hay nahueog sa kaeutayan, ag nagkaeaeumos.
Nagkasubo gid ro Hari. Gin-agtunan ku Hari ro kaeanasan agod hikita gid nana ro sitwasyon ka anang mga baka. Pagkakita nana ka mga ikog it anang mga baka nga nakaeubong sa eutay hay nadugangan pa gid ra kasubo.
Ugaling pagpangutana nana sa mga tawo sa palibot, hasayran nana nga paumang man lang gali rato ni Juan Posong. Naakig ro Hari. Ginsugo ku hari sa anang mga soldado nga dakpon si Juan Posong ag isueod sa hawla, ag sa masunod nga adlaw hay itugbong si Juan Posong sa dagat agod maeumos.
Aga-aga pa, nagtinangis eon si Juan Posong. May nagpaeapit kana ag nagpangutana, “Ham-at gatangis ka, Juan? Ham-at una ka sa sueod it hawla?”
Nagsabat si Juan Posong, “Gatangis ako ay ginmando it Hari nga kaslan ko kuno ra maambong nga unga apang nagbalibad ako.”
Napiniino ku tawo nga kon mapangasawa nana ro unga it sangka hari hay mabahoe ra nga kadungganan, busa ginhingyo ku tawo nga magbaylu sanda’t puwesto. Ginsuksok ku tawo ro eambong ni Juan ag nagsueod imaw sa hawla. Ginsuksok man ni Juan ro eambong ku eaki ag nag-uli sa andang baeay.
Pagkasunod nga adlaw hay nag-abot ro mga tawohan ku hari ag ginhakwat ro hawla nga may sueod ku tawo ngato, ag ginhaboy sa dagat.
Pagkasunod nga adlaw hay nag-agi si Juan Posong sa palasyo it hari. Nakibot ro hari pagkakita kay Juan. Pag-eaum na hay naeumos eon si Juan ku nakataliwan pa nga adlaw.
Gindakop si Juan Posong ku mga tawohan it hari. Ibalik eon man kunta it hari si Juan Posong sa prisohan, ugaling naghambae si Juan Posong nga nagbalik imaw halin sa kasadsaran it eawod. Igto hakita nana kuno ro mga bangkay ku anang mga magueang ag mga igbata ku hari. Masadya gid kuno sanda tanan igto ag gusto gid nanda nga magbisita ro hari rito kanda agod makita man nana ro mga manami nga mga baeay nanda.
Nanamian gid mamati ro hari sa sugilanon ni Juan Posong. Gusto gid ku hari nga makita ra anang mga magueang ag mga igbata agod makita nana sanda ag ro andang mga baeay igto sa idaeum it eawod. Busa nagpasueod ro hari sa hawla ag ginmandaran na ra mga tinawo nga ihaboy imaw sa dagat. Ag ro kaumangon nga hari hay naeunod.
Ro tusong Juan Posong ro nagbueos nga hari. 

No comments: