Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, May 22, 2016

Si Snow White Ag Ro Pitong Duwende

Si Snow White Ag Ro Pitong Duwende
Ni Brothers Grimm
Gin-sueat it uman
Ni Melchor F. Cichon
May 22, 2016

Si Snow White ra.
Mabuot imaw nga baye, ag gwapa.
Gaestar imaw kaibahan ku gwapa man nga reyna nga si Wicked Queen.
Ro reyna hay may tantanan nga saeamin.
Naila gid magtan-aw ro reyna sa anang tantanan nga saeamin.
Hambae nana:
"Saeamin, saeamin, sa pader,
Sin-o gid ro pinakagwapa kamon tanan?"
Nagsabat ro saeamin:
"Ikaw gid ro pinakagwapa sa tanan." Ag nagpaeakpak gid imaw.
Sa isaea ka adlaw, nagtan-aw it oman ro reyna sa anang tantanan nga saeamin, ag nagpangutana:
"Saeamin, saeamin, sa pader,
Sin-o gid ro pinakagwapa kamon tanan?"
Nagsabat ro saeamin:
"Si Snow White ro pinakagwapa gid sa tanan."
Nagbukae ra dugo it reyna.
Ginhambaean nana ra isaea ka sueoguon nga eaki. "Daeha sa kagueangan si Snow White ag imo dayon imaw nga patyon."
Ginpasakay ku eaki si Snow White sa kabayo ag gindaea nana imaw sa kagueangan. Tag-igto eon sanda sa kagueangan, nagpakitluoy si Snow White sa eaki. Hambae ni Snow White:
“Palihog indi mo ako pagpatyon. Iya eon lang ako maestar sa kagueangan. Palihog hambae sa reyna nga ginpatay eon nimo ako. Indi eon ako magbalik igto sa palasyo kon siin ro reyna gaestar.”
“Sige, panaw," hambae ku eaki kay Snow White.
Ag pumanaw si Snow White, hasta nga may hakit-an imaw nga sangka maisut nga puting baeay. Nagpundo imaw kara ag gintan-aw kon may tawo. Owa it tawo. Nagsueod imaw. Hakita nana nga ro mga gamit sa sueod hay mga maintok. Nagpahumay si Snow White sa isaea ka katre.
Iya gali gaestar ro mga duwende nga sanday Doc, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy, ag Dopey.
Nag-uli sanda sa andang baeay. May hakita sanda nga sangka babayi.
“ Sin-o rayang babayi?” hambae ku mga duwende.
Nagbangon si Snow White.
“Buligi ninyo ako. Gusto it reyna nga patyon ako.”
“Sige, makatiner ka riya sa amon,” hambae ku mga duwende.
Nagpasaeamat si Snow White sa mga duwende.
Pagkasunod nga adlaw hay nagpanaw ro mga duwende sa kagueangan agod magtrabaho. Habilin si Snow White sa puting baeay it mga duwende.
Sa palasyo, sangka adlaw, nagtueok ro reyna sa anang tantanan nga saeamin, ag nagpangutana:
“Saeamin, saeamin, sin-o gid ro pinakagwapa kamon tanan?”
Nasabat ro saeamin.
“Si Snow White ro pinakagwapa sa tanan.”
“Ano?", pangutana ku reyna. “Owa riya si Snow White. Patay eot-a imaw.”
“Indi,” sabat ku saeamin.
“Buhi si Snow White! Igto imaw gaestar sa baeay nga puti it mga duwende, igto sa kagueangan.
Nagpusnga ro reyna.
“Kinahangean nga mapatay ko si Snow White!” hambae ku reyna.
Nagbuoe imaw it pilang batong mansanas. Isaea sa mga mansanas hay mabahoe ag puea. Ginbutangan nana it hilo ratong pueang mansanas.
Nagsuksok imaw ku anang itum nga kapa. Ag gin-usoy si Snow White.
May hakita imaw nga maisut nga puting baeay. Nagtagbaeay imaw. Ag nagpangutana kon makasaylo imaw.
Ginbuksan ni Snow White ro pwertahan agod makit-an kon sin-o ro nagtagbaeay.
Hambae ku reyna, “May itao ako kimo nga mansanas. Para gid ra kimo.”
Ginbaton ni Snow White ro mansanas nga may hilo. Naila gid magkaon si Snow White it mansanas. Nagpasaeamat imaw sa reyna ag gin-angkit nana ra.
Ag natumba dayon imaw, nga kuno patay.
Nagngisi ro reyna. Ag nagpauli sa andang palasyo. Pag-abot sa andang kwarto gin-agtunan nana ro anang tantanan nga saeamat. Ag ginpangutana eon man:
“Saeamin, saeamin, sin-o gid ro pinakagwapa kamon tanan?”
“Ikaw gid ro pinakagwapa sa tanan,” sabat ku saeamain.
Nag-uli ro mga duwende sa andang baeay. Hakita nanda ro kahimtangan ni Snow White. Sa pag-eaum nanda hay patay si Snow White.
“Ano ro atong obrahon, “hambae ku mga duwende.
Mayad ay nag-abot ro sangka prinsipe. Gintueok nana ro nagakaya nga babayi.
“O, ano ka gwapa ku baye ngara,” hambae ku prinsipe.
Hinakwat ku prinsipe si Snow White, ag nahueog ro pueang mansanas sa baba ni Snow White.
Gintueok ni Snow White ro prinsipe.
Hambae it prinsipe kay Snow White:
“Mapakasae ka kakon?”
“Huo,” ro sabat ni Snow White.
Nagpasaeamat si Snow White sa mga duwende. Ag nagsunod si Snow White sa prinsipe.
Nagpangutana eon man it oman ro reyna sa anang tantanan nga saeamin.
“Saeamin, saeamin, sin-o gid ro pinakagwapa kamon tanan?”
Ag ro sabat: “Si Snow White ro pinakagwapa ag magpakasae imaw sa prinsipe,” sabat ku saeamin.
Nagkurog ro reyna sa kaakig ag natumba. Patay.
Ginkasae si Snow White sa prinsipe.
Nagpaeakpakan ro tanan.

No comments: