Total Pageviews

Search This Blog

Friday, June 10, 2016

Indi ka Magtindog sa Eueobngan Ko

Indi ka Magtindog sa Eueobngan Ko
by Mary Elizabet Frye
Gin-Inakeanon ni Melcichon
July 29, 2012Indi ka magtindog sa eueobngan ko.
Owa ako rona. Owa ako gakatueog.
Ona ako sa sanglibo nga hangin nga gahuyop.
Ako ro mahumok nga gakahueog nga niyebe.
Ako ro mahumok nga asaw-asaw .
Ako ro eanas ku nagakaeuto nga uyas.
Ona ako sa malinong nga kaagahon.
Ona ako sa matinong nga pagsumpit
It mga manami nga pispis nga galibot sa andang pag-eupad.
Ako ro kahayag it bituon sa kagab-ihon.
Ako ro mga bueak nga nagabuskad.
Ona ako sa malinong nga kwarto.
Ona ako sa kapispisan nga nagakanta.
Ona ako sa kada-isaea nga manami nga butang.
Indi ka magtangis sa eueobngan ko.
Owa ako rona. Owa ako’t kamatayon.

No comments: