Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, June 23, 2016

Ra Anang Mga Mata ni Clodualdo del Mundo

Ra Anang Mga Mata
Ni Clodualdo del Mundo

Daywang bituon
Nga gaigpat-igpat
Sa tunga
It dueom…
Kapid it kasadyahan
Nga gasaot-saot
Kon ako hay
Nagabakho.
Pagsipeat-adlaw
It sangka gugma
Nga owa’t pagkaduea!
Pagtunod
It sangka tagipusuon
Nga owa’t pag-euib!

***Salin ni Melchor F. Cichon
June 23, 2016

No comments: