Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, July 05, 2016

Sa Aming Wika

Sa Aming Wika
ni Melchor F. Cichon
July 4, 2016
Sabi ng iba, 
Dahil hindi Tagalog 
Ang wika namin 
Pang laylayan lang raw kami.
Dahil ang tono ng aming pananagalog 
Ay tonong Cebuano, 
O tonong Hiligaynon o Kinaray-a, 
Pang laylayan lang daw kami. 
At pinagtatawan pa. 
Dahil Tagalog kayo 
At ang sentro ng kaunlaran ay sa Kamaynilaan, 
Kaya dapat susundin namin 
Ang tabas ng dila ninyo!
Kaya hayon 
Bawal awitin ang ating Pambansang Awit , 
Sa sarili naming dila.
Kaya hayon 
Naging bansot ang karamihang wika namin. 
Kaya hayon 
Ang literatura namin ay halos nasa laylayan din.
Ganon pa man, 
Kahit gumagapang, 
Napasama na ang wikang Cebuano, 
At Hiligaynon sa Palanca. 
Mabuti na lang nariyan si Rio Alma, 
Kumapal ang diksiyonaryong Filipino; 
Mabuti na lang nariyan si Dr. Leoncio P. Deriada, 
Pinag-uusapan na ang literatura ng Western Visayas 
Sa mga kolehiyo at mga unibersidad. 

No comments: