Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, July 26, 2016

Sa Pag-uli Mo, MadamNi Maeara
July 26, 2012

Pag-uli mo, Madam,
Halin sa prisohan,
Nagtumbo-tumbo ring mga suporter
Samtang
Ako nagapasakit kang ulcer
Ag ganipis rang dueonggan.
Alinon abi ay gabot rang bulsa
Ag maliku-liko rang daean
Owa't eabot nga eutayon.
Ah, hadumduman ko
Ro mga dungganon
Sa tongreso
Sa andang air-conditioned nga kwarto
Igto sanda gaisip
Kon pila ro andang makurakot
Sa mga masunod nanda nga prohekto.
Sa imo nga pag-uli, Madam,
Kunta maka-uli man ako halin sa kaimueon
Agod rang pamilya
Hay magtinumbo-tumbo man
Sa busog ko nga buesa.

No comments: